Skip to main content

Sprawdź status swojej refundacji online 24/7!

Sprawdź status swojej refundacji online 24/7!

 1. Wybierz rok podatkowy, którego dotyczy status refundacji.
 2. Wpisz swój numer ubezpieczenia socjalnego.
 3. Z rozwijalnego menu wybierz rodzaj formularza rozliczenia podatkowego.
 4. Wpisz kwotę żądanej refundacji podatku stanowego Nowy Jork. Zob. Refundacja żądanej kwoty, aby uzyskać informacje o tym, jak znaleźć tę kwotę.

Uwaga: aby sprawdzić status skorygowanego rozliczenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 518-457-5149

CHECK REFUND STATUS (SPRAWDŹ STATUS REFUNDCAJI)

(Tylko w języku angielskim)

One-hundred dollar bills stacked in a row from a side angle

Wyjaśnienie statusu refundacji

Podatnicy śledzący status zwrotu podatku zobaczą niektóre lub wszystkie z wymienionych niżej etapów. Dodatkowe informacje dotyczące statusu oraz wskazówki z zakresu wykrywania i usuwania usterek dostępne są w zakładce Wyjaśnienie statusu refundacji (Tylko w języku angielskim).

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat refundacji? Skorzystaj z poniższych zasobów:

Aby otrzymać powiadomienie o wysłaniu refundacji lub inne komunikaty dotyczące refundacji podatku dochodowego, zob. opcje Wniosek o umożliwienie elektronicznej komunikacji z departamentem.

We do not have any information about your return at this time. E-filed returns could take one week to post to our system; mailed returns can take up to three weeks to post to our system. If you e-filed, check your email, tax software or tax preparer to ensure it has been accepted.

(W chwili obecnej nie posiadamy żadnych informacji dotyczących Twojego rozliczenia podatkowego. Rejestracja w naszym systemie elektronicznych rozliczeń podatkowych może potrwać tydzień, rejestracja w naszym systemie rozliczeń podatkowych wysłanych pocztą może potrwać do trzech tygodni. Jeżeli rozliczenie podatkowe zostało złożone elektronicznie, prosimy potwierdzić przyjęcie rozliczenia sprawdzając konto e-mailowe, oprogramowanie do rozliczeń podatkowych lub potwierdzając to z osobą, która przygotowała to rozliczenie.)

Ten status refundacji będzie wyświetlany do czasu zarejestrowania rozliczenia podatkowego w naszym systemie; po jego otrzymaniu wyświetli się zaktualizowany status.

We have received your return and it is being processed. No further information is available at this time.

(Otrzymaliśmy Twoje rozliczenie podatkowe i zostało ono przyjęte do weryfikacji. W chwili obecnej żadne dodatkowe informacje nie są dostępne.)

Jest to ogólny status weryfikacji rozliczenia. Będzie on wyświetlany przez cały okres weryfikacji do czasu wyznaczenia daty zwrotu, w którym to momencie status zostanie zaktualizowany, chyba że rozliczenie zostanie wybrane do dodatkowej weryfikacji lub potrzebne nam będą dodatkowe informacje. W okresie, w którym rozliczenie podatkowe posiada ten status, przedstawiciele naszego Telefonicznego Biura Obsługi Klienta nie będą w stanie podać żadnych dodatkowych informacji. Po zmianie statusu refundacji, ten komunikat zostanie zaktualizowany w naszym zautomatyzowanym systemie obsługi telefonicznej, naszej aplikacji internetowej Sprawdź status swojej refundacji, a nowe informacje dotyczące konta zostaną udostępnione naszym przedstawicielom.

We received your return and may require further review. This may result in your New York State return taking longer to process than your federal return. No further information is available at this time.

(Otrzymaliśmy Twoje rozliczenie i może ono wymagać dodatkowej weryfikacji. Z tego powodu zakończenie rozliczania z podatku stanu Nowy Jork może potrwać dłużej niż w przypadku rozliczenia z podatku federalnego. W chwili obecnej żadne dodatkowe informacje nie są dostępne.)

Po otrzymaniu rozliczenia podatkowego i rozpoczęciu procesu weryfikacji, nasz zautomatyzowany system weryfikacji zeskanuje rozliczenie pod kątem ewentualnych pomyłek lub oznak oszustwa. W zależności od wyników skanowania, może być konieczna weryfikacja manualna. Status może ponownie zmienić się na weryfikację w toku, podatnik może również otrzymać prośbę o dostarczenie dodatkowych informacji. Rozliczenie podatkowe pozostanie na tym etapie przez jakiś czas, aby umożliwić nam zakończenie weryfikacji.  W okresie weryfikacji rozliczeń podatkowych i przed zakończeniem tego okresu, rozliczenie może zostać wybrane do dodatkowej weryfikacji.

Po wydaniu refundacji, pojawi się jeden z poniższych komunikatów:

 • Your return has been processed. A direct deposit of your refund is scheduled to be issued on (date mm/dd/yyyy). If your refund is not credited to your account within 15 days of this date, check with your bank to find out if it has been received. If it’s been more than 15 days since your direct deposit issue date and you haven’t received it yet, see Direct deposit troubleshooting tips.
  (Twoje rozliczenie zostało zweryfikowane. Zwrot podatku zostanie przelany bezpośrednio na konto bankowe dnia (data mm/dd/rrrr). Jeżeli kwota refundacji nie zostanie skredytowana na koncie w terminie 15 dni od tej daty, należy skontaktować się z bankiem, aby dowiedzieć się, czy otrzymano przelew. Jeżeli upłynęło ponad 15 dni od daty przelewu na konto, a przelewu nie otrzymano, zob. Wskazówki z zakresu wykrywania i usuwania usterek dotyczących przelewu.) (Tylko w języku angielskim.)
 • Your refund check is scheduled to be mailed on (mm/dd/yyyy). If you have not received your refund within 30 days of this date, call 518-457-5149.
  (Czek z kwotą refundacji został wysłany pocztą dnia (mm/dd/yyy). W przypadku nieotrzymania czeku z refundacją w terminie 30 dni od tej daty, prosimy zadzwonić pod numer 518-457-5149.)

Wniosek o umożliwienie elektronicznej komunikacji z departamentem

Najlepszym sposobem komunikowania się z Departamentem Podatków w kwestii rozliczenia podatkowego jest stworzenie konta Online Services (Usługi online) oraz wniosek o komunikację elektroniczną w sprawach dotyczących Bills and Related Notices (Rachunków i powiadomień dotyczących rachunków) oraz Other Notifications (Innych powiadomień). Aby upewnić się, że całość przyszłej komunikacji będzie się odbywać za pośrednictwem Centrum komunikacyjnego w części Account Summary (Zestawienie) na stronie głównej konta Online Services (Usługi online), utwórz konto przed złożeniem rozliczenia podatkowego.

Po zalogowaniu się na koncie Online Services (Usługi online):

 1. Wybierz swoje imię i nazwisko w górnym rogu strony głównej Account Summary (Zestawienie).
 2. Wybierz Preferences (Preferencje), a następnie Electronic communications (Komunikacja elektroniczna) z rozwijanego menu.
  Image of log in screen

  Przykład rodzaju konta indywidualnego na Koncie usług online.

 3. Wybierz Electronic notifications options (Opcje powiadomień elektronicznych), w odniesieniu do których chcesz otrzymywać e-maile. Aby otrzymać powiadomienie o wysłaniu refundacji lub inne wiadomości dotyczące refundacji podatku dochodowego, wybierz obie opcje.
  Image of electronic notification screen

  Przykładowy ekran „Rachunki i powiadomienia powiązane” na Koncie usług online.

 4. Przeczytaj sekcję Acknowledgement (Potwierdzenie).
 5. Wybierz Save (Zapisz).
Updated: