Skip to main content

Odpowiedz na pismo z żądaniem dodatkowych informacji (Respond to a letter requesting additional information)

Odpowiedz na pismo z żądaniem dodatkowych informacji

Otrzymanie pisma z żądaniem brakujących informacji lub dokumentacji potwierdzającej odpisy dokonane na rozliczeniu podatkowym nie oznacza, że popełniono błąd. Jest to po prostu dodatkowa weryfikacja dla upewnienia się, że refundacje—w odpowiedniej kwocie—trafią do osób, którym one przysługują. Naszym celem jest wstrzymanie budzących wątpliwości refundacji przed ich wysłaniem, nie zaś opóźnienie refundacji.

Aby ustalić rodzaj otrzymanego pisma, należy odnaleźć numer pisma umieszczony w lewym dolnym rogu.

two people looking at paper documents

Pismo Żądanie informacji (Formularz DTF-948 lub DTF-948-O)

Pismem wykorzystywanym przez nas w charakterze żądania dodatkowych informacji jest Formularz DTF-948 lub DTF-948-O, Request for Information (RFI) (Żądanie Informacji). Jeżeli status refundacji informuje, że wysłaliśmy jedno z tych pism, ważne jest, aby na nie odpowiedzieć w terminie podanym w piśmie, aby umożliwić nam kontynuowanie procesu weryfikacji otrzymanego rozliczenia.

Najczęstsze powody wysyłania przez nas pism RFI to:

Gdzie można przejrzeć online treść otrzymanego pisma 

Podatnicy, którzy otrzymali pismo RFI mogą zapoznać się z jego treścią na koncie Individual Online Services (Indywidualne konto usług online) korzystając z naszej aplikacji Respond to Department Notice (Odpowiedz na powiadomienie Departamentu). Nie ma potrzeby wnioskowania o uruchomienie komunikacji elektronicznej, aby przejrzeć to powiadomienie w aplikacji.

Status Request for Information (Żądanie informacji)

sample image of Refund status screen

Wysłaliśmy pismo z żądaniem dodatkowych informacji. Powinno ono dotrzeć w ciągu 2 tygodni. Aby szybko i łatwo odpowiedzieć na to pismo online--oraz zapoznać się z naszymi listami wymaganych dokumentów--wybierz opcję Help (Pomoc) dostępną w prawym górnym rogu tej strony

Przycisk Help (Pomoc) dostępny jest w aplikacji Check your refund status (Sprawdź status swojej refundacji). Te informacje dostępne są również poniżej.

Jak odpowiedzieć na pismo RFI (Formularz DTF-948 lub DTF-948-O)

 1. Zapoznaj się z treścią naszych list kontrolnych, aby uwzględnić w odpowiedzi wszystko, co potrzebne.
 2. Zbierz żądane dokumenty.

  Jeżeli otrzymane pismo zawiera kwestionariusz, a podatnikowi potrzebne są dodatkowe strony na sformułowanie odpowiedzi, należy pobrać dodatkową kopię Formularza AU-262.3 Nonresident Audit Questionnaire (Kwestionariusz Audytu dla osoby, która nie jest rezydentem) lub Formularz AU-262.55Income Allocation Questionnaire (Kwestionariusz alokacji dochodów).

 3. Zapisz całość dokumentacji w jednym miejscu na swoim komputerze, tak aby można je było z łatwością znaleźć do załadowania. Jeżeli masz dokumentację w formacie papierowym, nie musisz korzystać ze skanera, aby stworzyć kopię cyfrową:
  1. Zrób zdjęcie posiadanej dokumentacji korzystając ze smartfona lub tabletu.
  2. Zapisz zdjęcie w pamięci smartfona lub tabletu albo wyślij sobie zdjęcie e-mailem, aby zapisać je na innym urządzeniu.
  3. Zweryfikuj kopię cyfrową (zdjęcie), aby upewnić się, że jest ona wyraźna, a wszystkie słowa są czytelne.

   Możesz załadować jeden lub kilka plików o łącznej wielkości 50mb lub poniżej. Przyjmujemy pliki o następujących rozszerzeniach: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, xml, jpeg, jpg, bmp, gif, tif, tiff lub pdf. Nie przyjmujemy plików o rozszerzeniu .zip. Zob. Przesyłanie plików: szczegółowe instrukcje.

 4. Przygotuj się na podanie poniższych danych:
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • numer ubezpieczenia socjalnego lub datę urodzenia osoby pozostającej na twoim utrzymaniu, jeżeli są potrzebne;
  • imię i nazwisko oraz numer telefonu upoważnionej osoby, z którą możemy rozmawiać w kwestii tej odpowiedzi (nie zaś wszelkich innych sprawach podatkowych). (Uwaga: podając te informacje upoważniasz osobę trzecią, której podasz utworzony przez siebie 5-cyfrowy kod PIN, aby umożliwić nam weryfikację tożsamości tej osoby, jeżeli zadzwoni ona w twoim imieniu.

Jesteś gotowy do udzielenia odpowiedzi?

 1. Zaloguj się lub utwórz konto Online Services (Usługi online).
 2. Wybierz ≡ menu Services (Usługi), a następnie Respond to department notice (Odpowiedz na powiadomienie departamentu).
 3. Na stronie Notices (Powiadomienia) wybierz powiadomienie w części Quick response (Szybka odpowiedź).
 4. Skorzystaj z rozwijanej listy Actions (Czynności) do przejrzenia lub odpowiedzi na otrzymane powiadomienie.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje postępowania, zob. Respond to Request for Information: walkthrough (Odpowiedz na żądanie dodatkowych informacji: krok po kroku).

Aby dowiedzieć się, czego można oczekiwać po wysłaniu odpowiedzi, zob. What happens next (Co dalej).

sample image of Notice type screen

Strona z przykładowym ekranem Respond to Department Notice (Odpowiedz na powiadomienie Departamentu).

Jak odpowiedzieć na inne pismo

Na podstawie numeru powiadomienia znajdującego się w lewym dolnym rogu ustal rodzaj powiadomienia, a następnie z pola zawierającego numer pisma wybierz:

W przypadku otrzymania formularza, który nie jest wymieniony poniżej, zob. Respond to your notice or bill (Odpowiedz na powiadomienie lub rachunek).

Przykładowe pismo z Departamentu Podatków

Odpowiedz na pismo

Co dalej

Odpowiedzi są przez nas przeglądane w kolejności, w jakiej zostały one otrzymane. Rozliczenie podatkowe może pozostać na tym etapie przez jakiś czas, aby umożliwić nam zakończenie procesu. Po zakończeniu, otrzymane rozliczenie przejdzie do etapu weryfikacji i może zostać wybrane do dodatkowej weryfikacji przed ostatecznym zatwierdzeniem.

Po zakończeniu weryfikacji, przyjmiemy rozliczenie i wyślemy odpowiednio refundację, rachunek lub powiadomienie o dokonaniu korekty.

Zalecamy otwarcie Indywidualnego konta usług internetowych i wybór opcji wniosku o uruchomienie komunikacji elektronicznej, aby umożliwić przeglądanie online wysyłanych przez nas pism.

W przypadku zatwierdzenia refundacji lub skorygowanej refundacji, status podatnika zmieni się na: OSC Approved (Zatwierdzono wystawienie czeku).

W przypadku wystawienia rachunku, status podatnika zmieni się na: Balance Due Assessed (Naliczono saldo do zapłaty). Należy postępować wg instrukcji podanych w piśmie i wysłać odpowiedź zawierającą wszystkie żądane informacje. Biuro Rzecznika ds. Praw Podatników nie może pomóc osobom, które nie odpowiedziały na otrzymane przez nas pismo z żądaniem.

Demonstracja: Odpowiedź na powiadomienie Departamentu

Demonstracja: Odpowiedź na powiadomienie Departamentu

Wniosek o umożliwienie elektronicznej komunikacji z departamentem

Najlepszym sposobem komunikowania się z Departamentem Podatków w kwestii rozliczenia podatkowego jest stworzenie konta Online Services (Usługi online) oraz wniosek o komunikację elektroniczną w sprawach dotyczących Bills and Related Notices (Rachunków i powiadomień dotyczących rachunków) oraz Other Notifications (Innych powiadomień). Aby upewnić się, że całość przyszłej komunikacji będzie się odbywać za pośrednictwem centrum komunikacyjnego, w części Account Summary (Zestawienie) na stronie głównej konta Online Services (Usługi online) utwórz konto lub zaloguj się na posiadanym koncie i zaktualizuj preferencje przed złożeniem rozliczenia podatkowego. 

LOG IN (ZALOGUJ SIĘ)  CREATE ACCOUNT (UTWÓRZ KONTO)

Po zalogowaniu się na koncie Online Services (Usługi online):

 1. Wybierz swoje imię i nazwisko w górnym rogu strony głównej Account Summary (Zestawienie).
 2. Wybierz Preferences (Preferencje), a następnie Electronic communications (Komunikacja elektroniczna) z rozwijanego menu.

  Image of log in screen

  Ekran konta Online services z opcjami wyboru preferencji

 3. Wybierz opcje Electronic notifications (Powiadomienia elektroniczne), w odniesieniu do których chcesz otrzymywać e-maile. Aby otrzymać powiadomienie o wysłaniu refundacji lub inne wiadomości dotyczące refundacji podatku dochodowego, wybierz obie opcje.

  Image of electronic notification screen

  Ekran konta Online services z zaznaczonymi opcjami wyboru otrzymywania e-mailem rachunków i innych powiadomień

 4. Przeczytaj Acknowledgement (Potwierdzenie).
 5. Wybierz Save (Zapisz).
Updated: