Skip to main content

Załaduj plik (Uploading a file: detailed instructions)

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem wniosku, utwórz i zapisz plik z odpowiedzią.

 1. Wykonaj kopie cyfrowe posiadanej papierowej dokumentacji. W przypadku braku dostępu do skanera, wykorzystaj smartfon lub tablet:
  1. Zrób zdjęcie dokumentu przy pomocy smartfonu lub tabletu w dobrze oświetlonym punkcie, na kontrastującym z dokumentem tle.
  2. Zapisz zdjęcie w pamięci smartfona lub tabletu, lub wyślij sobie zdjęcie e-mailem, aby zapisać je na innym urządzeniu.
  3. Obejrzyj zdjęcie, aby upewnić się, że jest ono wyraźne, a wszystkie słowa są czytelne. Niewyraźne zdjęcie opóźni proces weryfikacji.
 2. Zapisz dokumentację na swoim komputerze w miejscu, gdzie łatwo je będzie znaleźć w momencie wysyłania. Wskazówka: jeżeli masz klika plików, zapisz je wszystkie w jednym folderze lub na pulpicie.
 3. Sprawdź wielkość pliku, aby upewnić się, że nie jest zbyt duży do załadowania. Można załadować jeden lub kilka plików o łącznej wielkości 50MB lub poniżej.
 4. Sprawdź rodzaj lub rozszerzenie pliku. Na przykład, zdjęcie może mieć rozszerzenie .jpg, a jego pełna nazwa to zdjęcie.jpg.
  Przyjmujemy pliki o następujących rozszerzeniach: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, xml, jpeg, jpg, bmp, gif, tiff lub pdf. Nie przyjmujemy plików o rozszerzeniu .zip.

Ładowanie plików

Załaduj pliki na stronie Attach Documentation (Dołącz dokumentację).

 1. Wybierz rodzaj dokumentu z rozwijalnego menu:
  W części Attachment Information (Dane załącznika) rozwijana lista Document type (Rodzaj dokumentu) oferuje opcje do wyboru: Requested Documents (Żądane dokumenty), Copy of Letter (DTF-948/DTF-948.0) (Kopia pisma (DTF-948/DTF-948.0) i Other (Inne).
 2. Obok opcji File path (Ścieżka pliku), wybierz Browse (Przeglądaj), aby odnaleźć plik. Spowoduje to otwarcie się nowego okna z listą plików zapisanych na komputerze.

  Poniższy zrzut pokazuje, że przesyłane pliki są zapisane w przykładowym folderze nazwanym Documents to Upload (Dokumenty do załadowania). Wybierz folder, a następnie wybierz opcję Open (Otwórz), aby go załadować.

  Przykład wyboru opcji Browse (Przeglądaj), aby otworzyć okno nawigacji plików komputera, skąd można będzie wybrać dokument do załadowania.
  Na ekranie smartphona lub iPhone’a dotknij pliku do załadowania z opcji dostępnych na urządzeniu. Jeżeli masz kilka plików, załaduj je pojedynczo.

 3. Po zakończeniu załadowywania, wybierz opcję Attach (Dołącz), aby przesłać plik lub Clear (Wyczyść), aby usunąć załadowany plik.
  Przesłany plik ma dwie opcje: Clear (Wyczyść), aby usunąć przesłany dokument oraz Attach (Dołącz), aby go przesłać.
 4. Po pomyślnym załadowaniu i załączeniu dokumentu, plik pojawi się w polu oznaczonym File name: (Nazwa pliku):
  Pojawi się dokument wraz z rodzajem i rozmiarem pliku. Na przykładzie: dokument oznaczony Requested document 1 (Żądany dokument 1) został załadowany jako dokumenty „Other” („Inny”), o rozmiarze pliku 49034kb.
 5. Aby załadować dodatkowe pliki, powtórz kroki 1–3.

Jeżeli rozmiar pliku jest zbyt duży, otrzymasz następujący komunikat o błędzie: The files you have selected exceed the 50MB limit allowed by this online service (Wybrane pliki przekraczają 50MB limit rozmiaru, dozwolony przez usługodawcę internetowego).

Uwaga: po zakończeniu ładowania plików należy pamiętać, iż ponowne zalogowanie się w celu zmiany odpowiedzi lub załadowania nowej dokumentacji spowoduje opóźnienie weryfikacji ze względu na konieczność przetworzenia nowych informacji.

Updated: