Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Informacje w języku polskim

Przepisy obowiązujące na terenie stanu Nowy Jork nakazują zapewnienie obsługi językowej w zakresie publicznych usług i programów. Jeżeli uważasz, że nie udzieliliśmy odpowiedniej pomocy językowej lub odmówiliśmy wydania dostępnych, przetłumaczonych dokumentów, poproś o formularz skarg, aby przekazać nam stosowne uwagi.

Przetłumaczyliśmy poniższe dokumenty na język polski, niektóre z nich mają odsyłacze do dokumentów dostępnych tylko w języku angielskim. Contact us (Skontaktuj się z nami), aby uzyskać pomoc dotyczącą dokumentów dostępnych wyłącznie w języku angielskim.

Treść publikacji jest aktualna na dzień ich opublikowania. Nasze publikacje są regularnie aktualizowane, ale dokonane w późniejszym czasie zmiany w przepisach prawa lub rozporządzeniach, decyzjach prawnych, Trybunale Odwołań Podatkowych lub zmiany w rozporządzeniach departamentu mogą wpłynąć na wiarygodność informacji podanych w danej publikacji. Podane informacje nie uwzględniają każdej sytuacji, nie zastępują również przepisów prawa ani nie zmieniają ich znaczenia.

Informacje

Dodatkowe publikacje

Aby uzyskać pomoc w zakresie bezpłatnej obsługi językowej, prosimy o kontakt z nami dzwoniąc pod numer 518-453-8137.

Prosimy skorzystać z tego formularza, aby przekazać nam informacje dotyczące naszych usług z zakresu tłumaczeń. (You can use the form here to give feedback on our translation services.) 

Zgłoś kwestię związaną z Ustawą o niepełnosprawnych Amerykanach

Stan Nowy Jork jest zaangażowany w zapewnianie jednakowego traktowania osób niepełnosprawnych. Polityka stanu ma celu udostępnienie uzasadnionych udogodnień w ramach wszystkich oferowanych ułatwień, programów i usług. Polityka ta powstała w oparciu o federalną Ustawę o niepełnosprawnych Amerykanach, Tytuł II oraz wszelkie obowiązujące w tym zakresie przepisy federalne. Obowiązek zapewniania uzasadnionych udogodnień dotyczy:

  • umożliwienia fizycznego dostępu do wszelkich obiektów państwowych, programów i imprez;
  • zmian polityki niezbędnych do zagwarantowania wszystkim osobom niepełnosprawnym możliwości udziału i korzystania ze wszelkich programów prowadzonych przez władze państwowe i oferowanych przez nie usług;
  • zapewnienie niezbędnych dodatkowych pomocy i usług w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznej komunikacji.

Aby zgłosić potrzebę dotyczącą udogodnień, prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielem ds. udogodnień pisząc na adres Reasonable.Accommodations@tax.ny.gov

Pod tym adresem e-mail nie można uzyskać pomocy w kwestiach podatkowych. Pomoc w kwestiach podatkowych można uzyskać korzystając z Contact us (Kontakt z nami).

 Zasoby

Updated: