Skip to main content

Informacje w języku polskim (Information in Polish)


Aby uzyskać pomoc w zakresie bezpłatnej obsługi językowej, prosimy o kontakt z nami dzwoniąc pod numer 518-453-8137.


man sitting at computer desk talking on the phone

Pełnomocnictwo i inne rodzaje upoważnień (Power of attorney and other authorizations)

Podatnicy, którzy chcą upoważnić inną osobę do rozmów z naszym departamentem, będą musiały przesłać nam odpowiednie pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo to dokument prawny, umożliwiający wyznaczenie innej osoby lub osób do reprezentowania podatnika w kontaktach z departamentem.

women working on a tablet in a workshop

Zarejestruj się jako przedsiębiorca odprowadzający podatek od sprzedaży

Wszyscy sprzedający podlegające opodatkowaniu materialne dobra osobiste lub podlegające opodatkowaniu usługi (nawet jeśli sprzedaż prowadzona jest z własnego domu, ma charakter tymczasowy lub ma miejsce tylko raz w roku) muszą zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym poprzez New York Business Express przd rozpoczęciem działalności. 

Przepisy obowiązujące na terenie stanu Nowy Jork nakazują zapewnienie obsługi językowej w zakresie publicznych usług i programów. Jeżeli uważasz, że nie udzieliliśmy odpowiedniej pomocy językowej lub odmówiliśmy wydania dostępnych, przetłumaczonych dokumentów, poproś o formularz skarg, aby przekazać nam stosowne uwagi.

Przetłumaczyliśmy poniższe dokumenty na język polski, niektóre z nich mają odsyłacze do dokumentów dostępnych tylko w języku angielskim. Contact us (Skontaktuj się z nami), aby uzyskać pomoc dotyczącą dokumentów dostępnych wyłącznie w języku angielskim.

Treść publikacji jest aktualna na dzień ich opublikowania. Nasze publikacje są regularnie aktualizowane, ale dokonane w późniejszym czasie zmiany w przepisach prawa lub rozporządzeniach, decyzjach prawnych, Trybunale Odwołań Podatkowych lub zmiany w rozporządzeniach departamentu mogą wpłynąć na wiarygodność informacji podanych w danej publikacji. Podane informacje nie uwzględniają każdej sytuacji, nie zastępują również przepisów prawa ani nie zmieniają ich znaczenia.

Informacje

Prawo do złożenia skargi w sprawie dostępu do języka

Jeśli uważasz, że nie zapewniliśmy Ci odpowiednich usług tłumaczeniowych lub odmówiliśmy udostępnienia przetłumaczonego dokumentu, wypełnij nasz formularz zażalenia, aby przekazać nam swoją opinię.

Informacje podane w tym formularzu zażalenia pomogą ulepszyć stanowe usługi dostępu do języka. W tym formularzu prosimy o podanie danych kontaktowych, abyśmy mogli informować Cię o tym, co robimy w odpowiedzi na Twoje zażalenie. Wszystkie dane osobowe zawarte w Twoim zażaleniu będą traktowane jako poufne.

Formularz zażalenia na brak dostępu do usług językowych

Jeśli wolisz pobrać, wydrukować, wypełnić i odesłać do nas nasz formularz zażalenia na brak dostępu do usług językowych, kliknij poniżej.

Formularz zażalenia na brak dostępu do usług językowych (PDF)

Zgłoś kwestię związaną z Ustawą o niepełnosprawnych Amerykanach

Stan Nowy Jork jest zaangażowany w zapewnianie jednakowego traktowania osób niepełnosprawnych. Polityka stanu ma celu udostępnienie uzasadnionych udogodnień w ramach wszystkich oferowanych ułatwień, programów i usług. Polityka ta powstała w oparciu o federalną Ustawę o niepełnosprawnych Amerykanach, Tytuł II oraz wszelkie obowiązujące w tym zakresie przepisy federalne. Obowiązek zapewniania uzasadnionych udogodnień dotyczy:

  • umożliwienia fizycznego dostępu do wszelkich obiektów państwowych, programów i imprez;
  • zmian polityki niezbędnych do zagwarantowania wszystkim osobom niepełnosprawnym możliwości udziału i korzystania ze wszelkich programów prowadzonych przez władze państwowe i oferowanych przez nie usług;
  • zapewnienie niezbędnych dodatkowych pomocy i usług w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznej komunikacji.

Aby zgłosić potrzebę dotyczącą udogodnień, prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielem ds. udogodnień pisząc na adres Reasonable.Accommodations@tax.ny.gov

Pod tym adresem e-mail nie można uzyskać pomocy w kwestiach podatkowych. Pomoc w kwestiach podatkowych można uzyskać korzystając z Contact us (Kontakt z nami).

 Zasoby

Updated: