Skip to main content

Ulga podatkowa dla osób wychowujących dziecko lub mających na utrzymaniu inne osoby (stan Nowy Jork) (Child and Dependent Care Credit: New York State)

Komu przysługuje ulga?

Ta ulga podatkowa przysługuje osobom, które:

  • są uprawnione do otrzymania federalnej ulgi podatkowej dla osób wychowujących dziecko lub mających na utrzymaniu inne osoby, obliczanej w oparciu o skorygowaną kwotę FAGI (niezależnie od tego, czy dokonano stosownego odpisu czy też nie).

Informacje dotyczące warunków otrzymania ulgi od podatku federalnego znaleźć można w federalnej Publikacji 503Wydatki na opiekę nad dzieckiem lub osobę na utrzymaniu. 

Jaka jest wysokość ulgi?

  • Wysokość ulgi obliczana jest w oparciu o kwotę stanowego skorygowanego dochodu brutto, liczbę kwalifikujących się osób oraz kwotę opłaconych, kwalifikujących się wydatków.

Czy ulga ma formę zwrotu?

  • osoby, które zamieszkiwały na terenie stanu przez cały rok—zwrot w pełnej kwocie
  • osoby, które nie są mieszkańcami stanu—nie otrzymują zwrotu
  • osoby, które zamieszkiwały na terenie stanu przez część roku—zwrot częściowy

Jakie są wymogi dotyczące posiadanej dokumentacji?

Po zweryfikowaniu rozliczenia podatkowego, możemy poprosić podatnika o udokumentowanie uprawnienia do otrzymania ulgi. Podatnicy, którzy zamierzają ubiegać się o ulgę, powinni przygotować poniższe informacje:

  • anulowane czeki lub przekazy pieniężne
  • potwierdzenia płatności gotówkowych otrzymane przy zapłacie, które mogą być zweryfikowane przez departament

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentacji dostępne są na naszej Liście kontrolnej wydatków na opiekę nad dzieckiem lub osobę na utrzymaniu.

Dodatkowe informacje

 Zob. Formularz IT-216Ulga podatkowa dla osób wychowujących dziecko lub mających osoby na utrzymaniu wraz z instrukcjami.

NYS Child and Dependent Care Credit

NYS Child and Dependent Care Credit
Updated: