Skip to main content
Department of Taxation and Finance

אינפֿאָרמאַציע בנימצא אין ייִדיש (Information in Yiddish)

rבין איך פּאַסיק פֿאַר Free File?.

גוּטע נײַעס!

מיר אַרבעטן מיט דעם Free File Alliance כּדי אײַך צוּשטעלן מער ברירות כּדי צוּ אי־פֿאָרלײגן אײַער ניו יאָרק שטאַט הכנסה שטײַער צוּריקקערן - פֿרײַ פֿוּן קאָסטן.

פֿרײַ פֿאָרלײגן אײַער הכנסה שטײַער צוּריקקערן


די רעגוּלאַציעס פֿוּן דעם שטאַט פֿוּן ניו יאָרק זײַנען צוּ געבן צוּטריט צוּ שפּראַך אין פּוּבלישע באַדינען אוּן פּראָגראַמען. אױב דוּ פֿילסט אַז מיר האָבן דיר ניט געגעבן די פּאַסיקע אױסטײַטשוּנג באַדינען אָדער מיר האָבן דיר געלייקנט אַן איבערזעצט דאָקוּמענט װאָס איז פֿאַראַנען, ביטע בעט פֿאַר אוּנדזער באַקלאָג פֿאָרמע לדי דוּ זאָלסט אוּנדז געבן דײַנע באַמערקוּנגען.

מיר האָבן איבערגעזעצט די פֿאָלגנדיקע דאָקוּמענטן אױף [יִידיש]. עטלעכע פֿוּן זײ האָבן לינקס װאָס װענדן דיר צוּ דאָקוּמענטן װאָס זײַנען בלױז אין ענגליש. קאָנטאַקטירט אוּנדז אױב דוּ דאַרפֿסט הילף מיט דאָקוּמענטן װאָס זײַנען בלױז פֿאַראַנען אױף ענגליש.

די אויסגאַבעס זײַנען פּינטלעך אין די דאַטע װען זײ זײַנען אַרױסגעגעבן. מיר לײגן צוּ דערהײַנטיקוּנגען מיט רעגוּלערקײַט, אָבער די טױשן װאָס װערן געמאַכט שפּעטער אין די געזעצן אָדער רעגוּלאַציעס, אין געזעצלעך באַשלוסן, אין שטײַער אַפּעלירן געריכט אָדער טױשן אין דעם דעפּאַרטמענט רעגוּלאַציעס מעגן פּראַלן די גילטיקײט אין אַן אויסגאַבע. די אינפֿאָרמאַציע צוּגעשטעלט פֿאַרדעקט ניט יעדע סיטוּאַציע אוּן װילט ניט פֿאַרבײַטן די געזעץ אָדער בײַטן זײַן באַטײַט.

אינפֿאָרמאַציע (Information)

ביטע אָנקלינגט אוּנדז אין 518-453-8137 כּדי צוּ באַקוּמען פֿרײַ שפּראַך באַדינען.

דוּ קענסט ניצן די פֿאָרמע דאָ כּדי צוּ געבן אָפּרוּף װעגן דײַנע איבערזעצוּנג באַדינען.

באַריכט אַן ענין באַצױגן מיט דעם אַמעריקאַנער מיט דיסאַביליטיס אַקט (Americans with Disabilities Act)

דעם שטאַט פֿוּן ניו יאָרק איז דוּרכגעפֿירט צוּ פֿאַרזיכערן גלײַך געלעגנהײַט פֿאַר מענטשן מיט דיסאַביליטיס. פֿאַר דעם, עס איז שטאַט פּאָליסי צוּשטעלן סייכלדיקע באַהױזוּנג אין אַלע זײַנע באַהױזוּנגען, פּראָגראַמען אוּן באַדינען. די פּאָליסי איז באַזירט אױף דעם פֿעדעראַל אַמעריקאַנער מיט דיסאַביליטיס אַקט. טיטל II, אוּן אַלע שײך פֿעדעראַל רעגוּלאַציעס. די פֿליכט פֿוּן סייכלדיקע באַהױזוּנג צוּלייגט צוּ:

  • פֿיזיש אַקסעסיביליטי אין רעגירוּנג מהירות, פּראָגראַמען אוּן געשעענישן;
  • פּאָליסי טױשן נױטיק צוּ פֿאַרזיכערן אַז אַלע מענטשן מיט דיסאַביליטיס קענען באַטײליקן אין, אוּן בענעפֿיט פֿוּן, אַלע שטאַט-אײגענע אָדער אָפּערירט פּראָגראַמען אוּן באַדינען;
  • די באַדינג פֿאַר נױטיקע אַגזיליערי הילף אוּן באַדינען צוּ פֿאַרזיכערן עפֿעקטיװ קאָמוּניקאַציע מיט מענטשן מיט דיסאַביליטיס.

כּדי צוּ בעטן אַ סייכלדיקע באַהױזוּנג, ביטע קאָנטאַקטירט אוּנדזער דעזיגנעע פֿאַר סייכלדיקע באַהױזוּנג אין Reasonable.Accommodations@tax.ny.gov

דעם אי-מײל אַדרעס קען ניט צוּשטעלן הילף מיט שטײַער פֿראַגעס. פֿאַר הילף מיט שטײַער פֿראַגעס, ביטע פֿאַררוּפֿט זיך צוּ קאָנטאַקטירן  אוּנדז.

 רעסורסן

Updated: