Skip to main content

אַמעריקאַנער מיט דיסאַביליטיס געזעץ


באַמערקוּנג לױט די אַמעריקאַנער מיט דיסאַביליטיס געזעץ

אין צוּזאַמענהאַנג מיט די פֿאָדערוּנגען פֿוּן טיטל II פֿון די אַמעריקאַנער מיט דיסאַביליטיס געזעץ פֿוּן 1990 (ADA), די ניו יאָרק שטאַט דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן װעלן ניט דיסקרימינירן קעגן קװאַליפֿיצירט אינדיװידוּעלע מיט דיסאַביליטיס װעגן דיסאַביליטי אין זײַנע באַדינען, פּראָגראַמען אָדער אַקטיװיטעטן.

באַשעפֿטיקוּנג

דעם ניו יאָרק שטאַט דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אאוּן פֿינאַנצן דיסקרימינירט ניט באַזירט אױף דיסאַביליטי פֿאַר דינגען אָדער באַשעפֿטיקוּנג פֿירוּנגען אוּן אױספֿאָלגט אַלע רעגוּלאַציעס באַשטימט בײַ דעם U.S. Equal Employment Opportunity Commission לױט טיטל 1 פֿוּנ די ADA.

עפֿעקטיװ קאָמוּניקאַציע

דעם ניו יאָרק שטאַט דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן װעט אינ אַלגעמײן, בײַ בקשה, צוּשטעלן פּאַסיק הילף אוּן באַדינען װאָס פֿירן אױף עפֿעקטיװ קאָמוּניקאַציע פֿאַר קװאַליפֿיצירטע מענטשן מיט דיסאַביליטיס, זײ זאָלן קענען גלײַך באַטײלן אין די פּראָגראַמען, באַדינען אוּן אַקטיװיטעטן פֿוּן דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן, אַרײַנגענוּמען קװאַליפֿיצירט סימן שפּראַך פֿאַרטײַטשערס, דאָקוּמענטן אין ברײַל אוּן אַנדערע שטײגער פֿאַר מאַכן קאָמוּניקאַציע צוּטריטלעך פֿאַר מענטשן װעלכע האָבן רעדע, געהער אָדער זעאונג שװעריקײַטן.

מאָדיפֿאַקיישאָנס צוּ פּאָליטיקן אוּן פּראָצעדוּרן

דעם ניו יאָרק שטאַט דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן װעט מאַכן אַלע סייכלדיקע מאָדיפֿאַקיישאָנס צוּ פּאָליטיקן אוּן פּראָגראַמען כּדי צוּ פֿאַרזיכערן אַז מענטשן מיט דיסאַביליטיס האָבנ די זעלבע געלעגנהײַט צוּ הנאה האָבן מיט אַלע פּראָגראַמען, באַדינען אוּן אַקטיװיטעטן. צוּם בײַשפּיל, אינדיװידוּעלע מיט באַדינוּנג חיות זײַנען באַגריסט אין די אָפֿיסן פֿוּן דעפּאַרטמענט פֿון שטײַערן אוּן פֿינאַנצן, אַפֿילוּ אַװוּ ליבלינגען זײַנען אין אַלגעמײן פֿאַרװערט. 

דער װאָס דאַרף אַן אַגזיליערי הילף אָדער באַדינוּנג פֿאַר עפֿעקטיװ קאָמוּניקאַציע, אָדער אַנ ענדערוּנג פֿוּן פּאָליטיקן אָדער פּראָצעדוּרן צוּ באַטײלן אין אַ פּראָגראַם, באַדינוּנג אָדער אַקטיװיטעט פֿון דעם דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן, דאַרף קאָנטאַקטירן אוּנדזער באַשטימטער פֿאַר סייכלדיק באַהױזוּנג אין Reasonable.Accommodations@tax.ny.gov, אַז גיך אַז מעגלעך אָבער ניט שפּעטער װי 48 שעהן אײדער דעם צײַטפּלאַנירט געשעעניש.

די ADA פֿאָדערט ניט דעם דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן זאָל מאַכן גאָרניט װאָס װאָלט דערהױפּט איבערמאַכן די נאַטוּר פֿוּן זײַן פּראָגראַם אָדער באַדינען אָדער באַלעסטיקן אַן איבעריק פֿײַנאַנשאַל אָדער אַדמיניסטראַטיװ יאָך. 

אָנקלאָגן אַז אַ פּראָגראַם, באַדינוּנג אָדער אַקטיװיטעט פֿון דעם דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן איז ניט צוּטריטלעך פֿאַר מענטשן מיט דיסאַביליטיס דאַרף זײַן געװענדעט צוּ אוּנדזער באַשטימטער פֿאַר סייכלדיק באַהױזוּנג אין Reasonable.Accommodations@tax.ny.gov.

דעם דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן װעט ניט צוּשטעלן אַן אָפּצאָל אױף אַ באַזוּנדערער אינדיװידוּעל מיט אַ דיסאַביליטי אָדער קײן גרוּפּע אינדיװידוּעלע מיט דיסאַביליטיס צו דעקן דעם קאָסטן פֿאַר צוּשטעלן אַגזיליערי הילף/באַדינען אָדער סייכלדיקע פֿוּן פּאָליסי מאָדיפֿאַקיישאָנס, אַזוי װי אָפּזוּכן איטעמס פֿוּן באַגעגענוּנגען װאָס זײַנען אָפֿן צוּם פּוּבליק אָבער ניט צוּטריטלעך פֿאַר מענטשן װאָס ניצן רעדערשטוּלן. 

עװלה פּראָצעדוּר לױט די אַמעריקאַנער מיט דיסאַביליטיס געזעץ

דעם עװלה פּראָצעדוּר איז געפֿעסטיקט צוּ באַגעגענען די פֿאָדערוּנגען פֿוּן די אַמעריקאַנער מיט דיסאַביליטיס געזעץ פֿוּן 1990 ("ADA"). עס מעג זײַן באַנוּצט בײַ עמעצן װאָס װיל פֿאָרלײגן אַ באַקלאָג װעגן דיסקרימינאַציע באַזירט אױף דיסאַביליטי אין באַדינג פֿון באַדינען, אַקטיװיטעטן, פּראָגראַמען אָדער בענעפֿיטס בײַ דעם NYS דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן. באַשעפֿטיקוּנג-באַצױגן אָנקלאָגן װעגן דיסקרימינאַציע זײַנען פֿאַרדעקט אַנדערשװוּ, אין פּאָליטיקן פֿאַראַנען פֿוּן די הוּמאַן רעסורסן אָפֿיס פֿוּן דעם NYS דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן.

די באַקלאָג דאַרף שריפֿטלעך זײַן אוּן האָבן אינפֿאָרמאַציע װעגן די משוערדיק דיסקרימינאַציע, אַזוי װי נאָמען, אַדרעס, טעלעפֿאָן נוּמער פֿוּן אָנקלאָגער אוּן באַגעגענוּנג, דאַטע אוּן באַשרײַבונג פֿוּן פּראָבלעם. מענ דאַרף ניט קײן באַזוּנדער פֿאָרמאַט פֿאַרן באַקלאָג. אַלטערנאַטיווע װעג צוּ פֿאָרלײגן אָנקלאָגן, אַזוי װי פּערזענלעכע אינטערװיוּען אָדער אַ טײפּ רעקאָרדידג פֿוּן באַקלאָג, װעט זײַן פֿאַראַנען פֿאַר מענטשן מיט דיסאַביליטיס אױף בקשה.

די באַקלאָג דאַרפֿ פֿאָרגעלײגט זײַן בײַם אָנקלאָגער אוּן/אָדער זײַן אָדער איר באַשטימטער אַזאַזױ שנעל אַז מעגלעך אָבער ניט שפּעטער װי 60 קאַלענדאַר טעג נאָך די משוערדיק שענדוּנג צו:

DRA - DESIGNEE FOR REASONABLE ACCOMMODATION
NYS DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE
ATTENTION: DESIGNEE FOR REASONABLE ACCOMMODATION (ADA COORDINATOR)
BUILDING 9, ROOM 256
W.A. HARRIMAN STATE OFFICE CAMPUS
ALBANY, NY 12227

במשך 15 קאַלענדאַר טעג נאָך באַקוּמען די באַקלאָג, דעם ADA קאָאָרדינאַטאָר אָדער זײַנ אָדער איר באַשטימטער װעט זיך באַגעגענען מיטן אָנקלאָגער צו דיסקוּטירן די באַקלאָג אוּן די מעגלעך רעזאָלוּציעס. במשך 15 קאַלענדאַר טעג פֿוּן פֿאַרזאַמלוּנג, דעם ADA קאָאָרדינאַטאָר אָדער זײַן אָדער איר באַשטימטער װעט שריפֿטלעך ענטפֿערן, אוּן װען פּאַסיק, אין אַ צוּטריטלעך פֿאָרמאַט צוּם אָנקלאָגער, אַזוי װי גרױס דרוּק, ברײַל אָדער אַודיאָ טײפּ. דעם ענטפֿער װעט דערקלערן די שטעלע פֿוּן דעם  NYS דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן אוּן צוּשטעלן ברירות פֿאַר סטאַנטיװ דערפֿירוּנג פֿוּן באַקלאָג.

אױב דעם ענטפֿער בײַ דעם ADA קאָאָרדינאַטאָר אָדער זײַן אָדער איר באַשטימטער אַנטשלאָס ניט דעם ענין, דעם אָנקלאָגער אוּן/אָדער זײַן אָדער איר באַשטימטער מעג אויפֿרוּפֿן די באַשלוס במשך 15 קאַלענדאַר טעג נאָך באַקוּמען דעם ענטפֿער צוּ דעם אַגענציע קאָפּ אָדער זײַנ אָדער איר באַשטימטער אָדער זײַן אָדער איר באַשטימטער.

במשך 15 קאַלענדאַר טעג נאָך באַקוּמען דעם אויפֿרוּף, דעם אַגענציע קאָפּ אָדער זײַנ אָדער איר באַשטימטער אָדער זײַן אָדער איר באַשטימטער װעט שריפֿטלעך ענטפֿערן, אוּן, װען פּאַסיק, אין אַ צוּטריטלעך פֿאָרמאַט צוּם אָנקלאָגער, מיטן לעצטגילטיק החלטה פֿוּן באַקלאָג, אָדער אָנװײַזן אַז דעם ענין איז צוּריק געשיקט צוּם ADA קאָאָרדינאַטאָר פֿאַר װײַטערדיק אַקציע. אױב מען אָנװײַזן װײַטערדיק אַקציע, מען װעט קאָנטאַקטירן דעם אָנקלאָגער במשך 15 טעג פֿוּן שריפֿטלעך ענטפֿער.

אַלע שריפֿטלעך אָנקלאָגן באַקוּמט בײַ דעם ADA קאָאָרדינאַטאָר אָדער זײַן אָדער איר באַשטימטער, אויפֿרוּפֿן צוּם אַגענציע קאָפּ אָדער זײַן אָדער איר באַשטימטער, אוּן ענטפֿערן פֿוּן די צװײ אָפֿיסן װעלן דערהאַלטן זײַן בײַ דעם NYS דעפּאַרטמענט פֿוּן שטײַערן אוּן פֿינאַנצן לפּחות פֿאַר דרײַ יאָר.

רעסורסן

Updated: