Skip to main content

Ulga dla małżonka nieobarczonego obowiązkiem podatkowym (oddzielna część zwrotu)


Jeśli składając wspólne zeznanie, tylko Pana(i) żona/mąż ma dług wobec Urzędu Skarbowego lub innej agencji stanu Nowy Jork, może Pan(i) wydzielić swoją część zwrotu.

Więcej informacji na temat ubiegania się o ulgę dla współmałżonka niepodlegającego zobowiązaniom można znaleźć w dokumencie Form IT-280, Nonobligated Spouse Allocation (Alokacja dla współmałżonka nieobjęta zobowiązaniami).

Uwaga: Formularz IT-280 musi być złożony wraz z oryginalnym zeznaniem podatkowym (nie ze zmienionym zeznaniem). Nie można użyć Formularza IT-280 do zrzeczenia się odpowiedzialności za prawnie egzekwowalny dług wobec IRS lub do zrzeczenia się zobowiązania podatkowego wobec innego stanu. Należy skontaktować się z IRS lub innym stanem w celu ustalenia swojej odpowiedzialności za dochodzone zobowiązania.

Dodatkowe zasoby

Federal Form 8379, Injured Spouse Allocation (Alokacja dla poszkodowanego współmałżonka).

 

Updated: