Skip to main content

Ulga podatkowa lub odpis szczegółowy z tytułu wydatków poniesionych na kształcenie w uczelni wyższej (College tuition credit or itemized deduction)

Komu przysługuje ulga? 

Ta ulga podatkowa lub odpis przysługuje osobom, które:

 • przez cały rok zamieszkiwały na terenie stanu Nowy Jork
 • studiują na uczelni wyższej, były zarejestrowane bądź uczęszczały na zajęcia w ramach szkolnictwa wyższego i opłaciły kwalifikujące się wydatki na edukację, ich współmałżonkom lub osobom pozostającym na ich utrzymaniu (zgłoszonym na rozliczeniu podatkowym) oraz
 • studentom niezgłoszonym na rozliczeniu podatkowym innej osoby.

Kwalifikujące się wydatki na edukację

 • Kwalifikujące się wydatki na edukację to wyłącznie czesne studenta opłacone za rejestrację lub uczęszczanie na zajęcia prowadzone przez instytucję szkolnictwa wyższego. Obejmują one wydatki poniesione w ramach kwalifikującego się programu nauki na uczelniach stanowych (takie jak Nowojorski program oszczędności na studia wyższe 529).
 • Kwalifikujące się wydatki na edukację nie obejmują:
  • czesnego opłacanego ze stypendiów lub innej formy pomocy finansowej, które nie podlegają zwrotowi
  • wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie lub innych, podobnych wydatków osobistych lub wydatków na życie
  • wydatków na zakup książek, wyposażenia i udziału w zajęciach, w tym wymaganych przez uczelnię

Kwota ulgi lub odpisu

 • Kwota ulgi to od $400 na studenta. Jeżeli kwota ta przewyższa należność podatkową z tytułu podatku stanowego w stanie Nowy Jork, podatnik otrzyma zwrot.
 • Maksymalna wysokość odliczenia wynosi $10 000 za każdego kwalifikującego się studenta. Odpis szczegółowy z tytułu wydatków poniesionych na kształcenie w uczelni wyższej dokonany na rozliczeniu z podatku stanowego w stanie Nowy Jork może być wyższy niż kwota ulgi.
 • Prosimy skorzystać z kalkulatorów zawartych w instrukcjach, aby obliczyć wysokość odliczenia i stwierdzić, czy lepiej będzie traktować to jako ulgę od podatku czy odpis szczegółowy. (zob. Instrukcje IT-272-I)

Dodatkowe informacje 

Formularz IT-272Ulga od podatku lub odpis szczegółowy z tytułu wydatków poniesionych na kształcenie w uczelni wyższej wraz z instrukcjami (dostępny tylko w języku angielskim).

Osoby, które nie są mieszkańcami lub zamieszkujące na terenie stanu przez część roku

Osobom, które nie są mieszkańcami stanu Nowy Jork lub zamieszkującym na terenie stanu przez część roku, nie przysługuje ulga podatkowa z tytułu wydatków poniesionych na kształcenie. Mogą one natomiast być uprawnione do dokonania odpisu szczegółowego z tytułu wydatków poniesionych na kształcenie.

Dodatkowe informacje dotyczące odpisu szczegółowego z tytułu wydatków poniesionych na kształcenie dla osoby, które nie są mieszkańcami lub zamieszkują na terenie stanu przez część roku można znaleźć w publikacji Formularz IT-203-B, Kalkulator odpisów szczegółowych od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na kształcenie dla osób, które nie są mieszkańcami lub zamieszkujących na terenie stanu przez część roku wraz z instrukcjami (dostępny tylko w języku angielskim).

Updated: