Skip to main content

Formularz CMS-1, Wniosek o zorganizowanie konferencji pojednawczej (Form CMS-1, Request for Conciliation Conference)

Jeżeli otrzymane powiadomienie zawiera prawo do zgłoszenia oficjalnego sprzeciwu, można z niego skorzystać prosząc o zorganizowanie konferencji pojednawczej. Jeżeli powiadomienie nie zawiera informacji o prawie do zgłoszenia oficjalnego sprzeciwu, można wnieść jedynie sprzeciw nieformalny.

Wniosek musi zostać złożony przed upływem terminu podanego w powiadomieniu. Nie możemy przyjąć wniosku złożonego po upływie wyznaczonego terminu.

Złóż wniosek online

Najszybszym i najprostszym sposobem na złożenie wniosku o zorganizowanie konferencji będzie zrobienie tego na naszej stronie internetowej.

 1. Zalogować się lub utworzyć konto Usług online.
 2. Wybrać Odpowiedz na powiadomienie departamentu w zakładce Usługi po lewej stronie ekranu.
 3. Należy mieć przy sobie powiadomienie oraz postępować wg podawanych na ekranie instrukcji, aby zakończyć składanie wniosku.

ZALOGUJ SIĘ, ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK UTWÓRZ KONTO

Uwaga: na niektóre z powiadomień nie można odpowiadać online. Prosimy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w otrzymanym powiadomieniu.

Profesjonalni księgowi: można poprosić o zorganizowanie konferencji dla klienta za pośrednictwem konta na portalu Usług Online dla Profesjonalnych Księgowych. Należy poprosić klienta o wypełnienie i podpisanie formularza E-ZRep TR-2000Upoważnienie do dostępu do informacji podatkowych i dokonywania transakcji.

Osoby, które wolą nie odpowiadać online, powinny wypełnić Formularz CMS-1-MNWniosek o zorganizowania konferencji pojednawczej i przesłać go faksem pod numer 518-435-8554. Formularz CMS-1-MN można również wysłać pocztą lub korzystając z usługi doręczeń osobistych.

Uwaga: awaria technologii lub komunikacji elektronicznej, bądź brak dostępu do faksu nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku punktualnego złożenia wniosku, stosownie do wymogów prawa podatkowego.

Lokalizacje konferencji

Konferencje odbywają się w biurach departamentu w:

 • Albany
 • Binghamton
 • Brooklyn
 • Buffalo
 • Kew Gardens
 • Rochester
 • Hauppauge
 • Syracuse
 • Westchester

Zamawianie tłumacza ustnego

Osoby chcące skorzystać z usług tłumacza ustnego mogą o nie poprosić podczas składania wniosku o zorganizowanie spotkania. Osoby, które wcześniej złożyły wniosek, ale nie poprosiły o tłumacza, mogą wysłać wiadomość e-mail do Bureau of Conciliation and Mediation Services [Biura Usług Pojednawczych i Mediacyjnych] na adres tax.sm.BCMS@tax.ny.gov.

Czego należy oczekiwać w procesie konferencji pojednawczej

Updated: