Skip to main content

Pełnomocnictwo i inne rodzaje upoważnień (Power of attorney and other authorizations)

Podatnicy, którzy chcą upoważnić inną osobę do rozmów z naszym departamentem, będą musiały przesłać nam odpowiednie pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo to dokument prawny, umożliwiający wyznaczenie innej osoby lub osób do reprezentowania podatnika w kontaktach z departamentem.

Umocowani prawnie powiernicy mają obowiązek dostarczenia potwierdzenia posiadanych uprawnień do reprezentowania podatnika. Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można w sekcji Co można składać: inne dokumenty.

Aby dowiedzieć się więcej o pełnomocnictwach, należy wybrać spośród podanych poniżej kategorii.

Co można składać

Jak złożyć wniosek

Jak odwołać upoważnienie lub wycofać się z pełnomocnictwa

Updated: