Skip to main content

Zarejestruj się jako przedsiębiorca odprowadzający podatek od sprzedaży (Register as a sales tax vendor)


Wszyscy sprzedający podlegające opodatkowaniu materialne dobra osobiste lub podlegające opodatkowaniu usługi (nawet jeśli sprzedaż prowadzona jest z własnego domu, ma charakter tymczasowy lub ma miejsce tylko raz w roku) muszą zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym poprzez New York Business Express przd rozpoczęciem działalności. W przypadku wątpliwości, czy konieczna jest rejestracja dla celów podatku od sprzedaży należy zapoznać się z treścią Biuletynów o kwestiach dotyczacych zagadnień podatkowych  Do I Need to Register for Sales Tax? (Czy wymagana jest rejestracja dla celów podatków od sprzedaży)? (TB-ST-175) oraz Sales from Your Home (TB-ST-807) (Sprzedaż prowadzona z miejsca zamieszkania).

Niektórzy sprzedawcy opodatkowanego majątku lub usług podlegają domniemaniu, że są sprzedawcami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży, którzy są zobowiązani do rejestracji i pobierania stanowych i lokalnych podatków od sprzedaży. Dodatkowe informacje podano w dokumencie Presumption applicable to definition of sales tax vendor (Domniemanie mające zastosowanie do definicji sprzedawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży).

Osoby, które są zobowiązane do rejestracji w celu naliczania podatku od sprzedaży i chcą uzyskać informacje na temat sposobu rejestracji, powinny zapoznać się z Biuletynem o kwestiach dotyczących zagadnień podatkowych How to Register for New York State Sales Tax (TB-ST-360) (Jak zarejestrować się do celów rozliczania podatku od sprzedaży w stanie Nowy Jork (TB-ST-360).

Co będzie potrzebne

SKŁADANIE WNIOSKU ONLINE (APPLY ONLINE)

Wskazówki

 • Należy zachować swoją nazwę użytkownika i hasło.
  • W przypadku utraty nazwy użytkownika, należy skorzystać z linku samopomocy na ekranie logowania, w celu przesłania wiadomości e-mail z nazwą użytkownika (jeśli wiadomość zawiera kilka nazw użytkownika, należy wybrać pierwszą z nich). 
  • W przypadku utraty hasła należy skorzystać z linku do samodzielnej weryfikacji.
    
 • Dodawanie innych usług do swojego konta NY.gov Business. Aby złożyć zeznanie podatkowe online, wymagane jest konto w Tax Department Business Online Services (Dział usług online urzędu skarbowego) Następnym razem, po zalogowaniu się na swoje konto NY.gov Business, należy zapoznać się z częścią You can sign up for the following services (Możliwość zapisów na następujące usługi).
   
  Łatwo jest dodać dodatkowe usługi potrzebne do prowadzenia działalności w stanie Nowy Jork, w tym Tax Online Services (Usługi podatkowe online) i Labor Online Service (Usługi online w zakresie pracy).
   
 • Zawsze należy wydrukować stronę z potwierdzeniem. Na końcu procesu zostanie wysłana strona z potwierdzeniem. Należy ją wydrukować i zachować w swojej dokumentacji. 
   
 • Należy sprawdzać maile dotyczące statusu złożonego wniosku. Do komunikacji będziemy używać adresu e-mail, podanego dla konta NY.gov Business:
  • po złożeniu wniosku,
  • gdy zlożony wniosek wymaga uwagi, lub
  • złożony wniosek zostanie zatwierdzony.

E-maile dotyczące złożonego wniosku będą wysyłane z adresu noreply.businessexpress@custhelp.com.

Updated: