Skip to main content

Odpowiedz na powiadomienie lub rachunek online (Respond to your notice or bill online)


Jeżeli Departament Podatków wysłał Ci powiadomienie lub rachunek, możesz odpowiedzieć online, za pośrednictwem swojego konta Usług online. Niezależnie od tego, czy zgadzasz się z treścią otrzymanego powiadomienia lub rachunku, chcesz dostarczyć dodatkowych informacji, czy też odwołać się do decyzji Departamentu Podatków, odpowiedź online to najszybszy i najłatwiejszy sposób rozwiązania danej kwestii. Zob Odpowiedz na powiadomienie Departamentu - krok po kroku (Respond to Department Notice: walkthrough).

Postępuj wg podanych poniżej kroków, aby upewnić się, że masz wszystko, czego potrzeba przez rozpoczęciem odpowiedzi i uniknąć częstych problemów, które mogą opóźnić rozpatrywanie Twojej odpowiedzi.

1. Weryfikacja sposobu odpowiedzi.

Odpowiedz w formie samego wyjaśnienia

Jeżeli otrzymane pismo nie zawiera wymogu przesłania dokumentacji potwierdzającej, można wybrać opcję odpowiedzi w formie samego wyjaśnienia. Odpowiedź można wpisać bezpośrednio w przeznaczonym do tego polu lub przygotować ją wcześniej, a następnie wyciąć i wkleić tekst.

Odpowiedź w polu jest ograniczona do 1.000 znaków, ale masz możliwość załadowania pliku zawierającego dłuższą odpowiedź. Wskazówka: w przypadku dłuższych odpowiedzi, przed rozpoczęciem aplikacji, utwórz i zapisz plik z odpowiedzią. Aplikacja zamknie się w przypadku braku aktywności przez dłuższy czas (dziesięć minut lub dłużej), a wykonane czynności nie zostaną zapisane.

Załaduj kopie dokumentacji

Jeżeli otrzymane powiadomienie lub rachunek wymaga dostarczenia kopii dokumentacji (takich jak formularze DTF-948 i 948-O) możesz wybrać opcję dostarczenia kopii:

 • zapoznaj się z naszą listą dokumentów potwierdzających, aby dowiedzieć się, co możesz wykorzystać w uzasadnieniu odpowiedzi; a następnie
 • zapisz całość dokumentacji w jednym miejscu na swoim komputerze, tak aby można je było z łatwością znaleźć do załadowania.

Jeżeli masz dokumentację w formacie papierowym, nie musisz korzystać ze skanera, aby stworzyć kopię cyfrową.

 1. Zrób zdjęcie posiadanej dokumentacji korzystając ze smartfona lub tabletu.
 2. Zapisz zdjęcie w pamięci smartfona lub tabletu albo wyślij sobie zdjęcie e-mailem, aby zapisać je na innym urządzeniu.
 3. Zweryfikuj kopię cyfrową (zdjęcie), aby upewnić się, że jest ona wyraźna, a wszystkie słowa są czytelne.

Możesz załadować jeden lub kilka plików o łącznej wielkości 50mb lub poniżej. Przyjmujemy pliki o następujących rozszerzeniach: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, xml, jpeg, jpg, bmp, gif, tif, tiff lub pdf. Nie przyjmujemy plików o rozszerzeniu .zip. Aby do odpowiedzi dołączyć pliki, wybierz Attach Documentation (Dołącz dokumentację) i postępuj zgodnie z instrukcjami. Zob. Upload a file (Prześlij plik), aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dołączania dokumentacji. Uwaga: można dołączyć dokumentację w dowolnym języku.

2. Przygotuj się na podanie swoich danych.

Odpowiadając należy podać:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu, pod który można się z Tobą kontaktować;
 • najlepszą porę na kontakt telefoniczny w godz. pomiędzy 08:30 a 16:30 EST, od poniedziałku do piątku;
 • numer ubezpieczenia socjalnego lub datę urodzenia osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu, jeżeli są potrzebne;
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu upoważnionej przez Ciebie osoby, z którą możemy rozmawiać w kwestii tej odpowiedzi (nie zaś wszelkich innych sprawach podatkowych).
  Uwaga: podając te informacje upoważniasz osobę trzecią, której podasz utworzony przez siebie 5-cyfrowy kod PIN, aby umożliwić nam weryfikację tożsamości tej osoby, jeżeli zadzwoni ona w Twoim imieniu.

3. Znajdź numer otrzymanego powiadomienia lub rachunku.

Odpowiadając online będziesz musiał wybrać rodzaj otrzymanego powiadomienia. Rodzaj powiadomienia można ustalić na podstawie numeru powiadomienia znajdującego się w lewym dolnym lub w prawym górnym rogu.

Przykładowe powiadomienie z numerem formularza wydrukowanym w prawym dolnym rogu

Wybór rodzaju powiadomienia

W przypadku otrzymania formularza DTF-948 lub 948-O wybierz Respond to department notice (Odpowiedz na powiadomienie Departamentu) z menu ≡ Services (Usługi), aby automatycznie przejść do aplikacji umożliwiającej odpowiedź na te powiadomienia. Pozostałe formularze i numery powiadomień podano w tabeli poniżej.

sample image of Notice type screen

Ekran aplikacji z opcjami rodzajów powiadomień

Wybór rodzaju powiadomienia
W przypadku otrzymania: należy:
Powiadomienia z numerem identyfikacyjnym domiaru, rozpoczynającym się od litery L (L-#########-#) oraz odcinka płatności.
 • wybrać rodzaj powiadomienia I received a bill (Otrzymałem rachunek) oraz
 • wpisać numer identyfikacyjny domiaru.
 • DTF-160
 • DTF-160-A
 • DTF-161
 • DTF-161-A
 • DTF-973.56-O
 • DTF-973.87
 • DTF-973.96-O
 • wybrać rodzaj powiadomienia I received a notice about my refund (Otrzymałem powiadomienie o refundacji) oraz
 • wpisać numer rozliczenia podatkowego (DLN)
 • DTF-973.3
 • DTF-973.42
 • DTF-973.52
 • DTF-973.55
 • DTF-973.65
 • DTF-973.66
 • DTF-973.73
 • DTF-973.94
 • powiadomienie rozpoczynające się od litery X
 • wybrać rodzaj powiadomienia My return was selected for review or audit (Moje rozliczenie zostało wybrane do weryfikacji lub audytu) oraz
 • wpisać numer identyfikacyjny sprawy rozpoczynający się od litery X.
 • CT-155
 • DTF-275
 • POA
 • ST-565
 • TR-100
 • TR-55.6-E
 • TR-576
 • TR-716.2
 • w przypadku powiadomienia, które nie rozpoczyna się od litery X i nie jest wymienione w tej tabeli
wybrać rodzaj powiadomienia I received a notice not listed above (Otrzymałem powiadomienie, którego nie wymieniono powyżej).

4. Zaloguj się (lub utwórz) Indywidualne konto usług online, aby odpowiedzieć

Po zebraniu wszystkich informacji, zapisaniu cyfrowej kopii dokumentacji potrzebnej przy odpowiedzi oraz zidentyfikowaniu otrzymanego powiadomienia, możesz zacząć odpowiedź.

 1. Zaloguj się (lub utwórz) konto Individual Online Services (Konto usług online).
 2. Wybierz menu ≡ Services(Usługi) w lewym górnym rogu strony głównej Account Summary (Zestawienie).
 3. Wybierz Respond to department notice (Odpowiedz na powiadomienie Departamentu).
 4. Na stronie Questionnaire (Kwestionariusz), w sekcji Notice type (Rodzaj powiadomienia) wybierz rodzaj powiadomienia korespondujący z numerem powiadomienia.

LOG IN (ZALOGUJ SIĘ)  CREATE ACCOUNT (UTWÓRZ KONTO)

Updated: