Skip to main content

Odpowiedz na powiadomienie Departamentu - krok po kroku (Respond to Department Notice: walkthrough)

 1. W sekcji Notice type (Rodzaj powiadomienia) na stronie Questionnaire (Kwestionariusz), wybierz opcję, która najtrafniej opisuje rodzaj otrzymanego powiadomienia. Pojawi się rozwijana lista konkretnych powiadomień, oznaczonych numerem formularza:
  • powiadomienie o obciążeniu rachunku;
  • powiadomienie o refundacji;
  • powiadomienie o weryfikacji lub audycie; lub
  • inny rodzaj powiadomienia.
   Sekcja strony Notice type (Rodzaj powiadomienia) z rozwijaną listą oznaczoną Select notice (Wybierz powiadomienie). Zostaną wyświetlone dostępne powiadomienia, aby umożliwić wybór powiadomienia
 2. Wybierz powiadomienie i wpisz:
  • numer formularza i datę otrzymanego pisma, jeżeli powiadomienie nie figuruje na liście.
  • numer identyfikacyjny domiaru (rozpoczynający się od litery L), łącznie z myślnikami, w przypadku otrzymanego rachunku;
  • numer rozliczenia podatkowego (DLN) w przypadku powiadomienia dotyczącego refundacji;
  • numer identyfikacyjny sprawy w przypadku powiadomienia dotyczącego weryfikacji lub audytu; lu
 3. Wybierz Continue (Kontynuuj).
 4. Wpisz odpowiedź w polu Reason for your response (Uzasadnienie odpowiedzi) lub dołącz dokumentację. Aby do odpowiedzi dołączyć pliki, wybierz Attach Documentation (Dołącz dokumentację) i postępuj zgodnie z instrukcjami. Zob. Upload a file (Prześlij plik), aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dołączania dokumentacji. Uwaga: można dołączyć dokumentację w dowolnym języku.
 5. Wybierz Continue (Kontynuuj).
 6. Na stronie Contact Information (Dane kontaktowe) wpisz swoje dane kontaktowe w części Taxpayer information (Dane kontaktowe podatnika). 
 7. Jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do komunikowania się z Departamentem Podatków w Twoim imieniu:
  • wpisz dane kontaktowe w części Third-party designee (Upoważniona osoba trzecia) (personel departamentu będzie omawiać to powiadomienie wyłącznie z Tobą lub upoważnionym przez Ciebie przedstawicielem) oraz
  • wybierz dla przedstawiciela 5-cyfrowy numer PIN na potwierdzenie udzielonego upoważnienia (kontaktując się z nami osoba upoważniona będzie musiała podać ten numer PIN).
 8. Wybierz Continue (Kontynuuj).
 9. Na stronie Review and Verify (Zweryfikuj i potwierdź), zweryfikuj podane informacje i potwierdź ich prawidłowość. Aby wprowadzić zmiany w danej części, wybierz opcję Edit (Edytuj) dla tej części.
 10. Wybierz Submit (Wyślij), aby elektronicznie podpisać i wysłać swoją odpowiedź. Przekażemy Twoją odpowiedź do właściwej komórki departamentu.
 11. Na stronie Transaction Confirmation (Potwierdzenie transakcji) pojawi się numer potwierdzenia oraz szczegóły Twojej odpowiedzi.
  • Zapisz numer potwierdzenia lub wybierz Print (Drukuj), aby wydrukować stronę potwierdzenia dla własnych potrzeb.
  • Wybierz View/Print Form (Przeglądaj/Drukuj formularz), aby wydrukować swoją odpowiedź w formacie PDF. (Uwaga: otrzymasz e-mail zawierający numer potwierdzenia, ale bez szczegółów odpowiedzi).
 12. Zamknij okno PDF, aby powrócić na stronę Transaction Confirmation (Potwierdzenie transakcji).
 13. Wybierz Close (Zamknij) lub zamknij okno przeglądarki, aby powrócić na stronę Account Summary (Zestawienie).
Updated: