Skip to main content

Usługi online dla powierników

Czy jesteś powiernikiem? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Zarządzaj podatkiem od spadku lub funduszu powierniczego korzystając z powierniczego konta usług online. Umożliwia ono opłacanie rachunków, przeglądanie informacji o złożonych zeznaniach i płatnościach, złożenie wniosku o wydłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego, udzielanie odpowiedzi na zawiadomienia z departamentu, zapisanie się do otrzymywania powiadomień e-mail o swoim koncie i nie tylko!

CREATE FIDUCIARY ACCOUNT (UTWÓRZ KONTO POWIERNICZE)

Updated: