Skip to main content

Wyświetl podsumowanie swojego konta powierniczego w usługach online


Powiernicze konto usług online zapewnia kompleksowy przegląd złożonych zeznań podatkowych i płatności dokonanych do Departamentu Podatków (Tax Department) za dziesięć ostatnich okresów rozliczeń podatkowych od 2008 roku.

Wyświetl szczegółową historię złożonych zeznań

Zobacz historię złożonych zeznań podatkowych w części Szczegółowe informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych na stronie głównej Podsumowania konta. Można przeglądać szczegółowe informacje dotyczące swoich zeznań podatkowych, uporządkowane według okresu rozliczeniowego, w tym złożone formularze (IT-205, IT-370-PF) i aktualny status zeznań. Można również wyświetlać kopie swoich zeznań złożonych przez internet.

Kopie papierowych lub starszych zeznań podatkowych złożonych drogą elektroniczną można uzyskać wchodząc na Get a copy of my return (Pobierz kopię swojego zeznania podatkowego).

Wyświetl szczegółową historię płatności

Zobacz historię swoich płatności w części Płatności na stronie głównej Podsumowania konta. Dostępne są informacje dotyczące płatności dokonywanych:

  • przy składaniu formularzy zeznań podatkowych (IT-205),
  • przy składaniu formularzy z wnioskiem o wydłużenie terminu na złożenie zeznania (IT-370-PF),
  • przy składaniu formularzy szacunkowych podatków (IT-2106),
  • jako ulgi podatkowe przeniesione na następny okres rozliczeniowy oraz
  • niezwiązanych z zeznaniem podatkowym lub dokumentem płatności.

Uwaga! W Podsumowaniu konta nie będą wyświetlane żadne płatności dokonane zgodnie z umową o płatnościach ratalnych (installment payment agreement, IPA) ani na rachunkach wystawionych przez stan Nowy Jork. Więcej informacji o tego rodzaju płatnościach można znaleźć w Request an installment payment agreement (Złóż wniosek o umowę o płatnościach ratalnych) i Pay a bill or notice (Opłać rachunek lub zawiadomienie).

Updated: