Skip to main content

Uprawnienia administracyjne do kont firmowych


Można dostosować uprawnienia dla dowolnego pracownika dodawanego do firmowego konta usług online.

Zarządzanie użytkownikami

Po wyznaczeniu pracownika jako użytkownika, można przypisać mu uprawnienia do zarządzania innymi użytkownikami. Użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania innymi użytkownikami na koncie firmowym mogą:

 • uzyskać dostęp do Podsumowania dotyczącego użytkownika,
 • dodawać nowych użytkowników,
 • resetować hasła użytkowników,
 • aktualizować adresy e-mail i numery telefonów użytkowników,
 • edytować dostęp innych użytkowników do konta oraz
 • usuwać innych użytkowników z konta.

Przypisując to uprawnienie użytkownikowi, można zapewnić opcję delegowania lub nie zapewniać jej. Przypisując to uprawnienie:

 • z opcją delegowania, umożliwia się użytkownikowi przydzielanie tego uprawnienia przy dodawaniu lub aktualizowaniu innych użytkowników.
 • bez opcji delegowania, umożliwia się użytkownikowi wykonywanie wymienionych niżej czynności, nie może on jednak przydzielać tego uprawnienia przy dodawaniu lub aktualizowaniu innych użytkowników.

Zarządzanie specjalistami ds. podatków

Użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania specjalistami ds. podatków na koncie firmowym mogą:

 • uzyskać dostęp do Podsumowania dotyczącego specjalisty ds. podatków,
 • upoważniać specjalistów ds. podatków do uzyskania dostępu i otrzymywania poufnych informacji podatkowych oraz przeprowadzania transakcji w imieniu firmy,
 • aktualizować istniejące upoważnienia specjalistów ds. podatków oraz
 • odebrać specjalistom ds. podatków możliwość dostępu do informacji podatkowych firmy.

Przypisując to uprawnienie użytkownikowi, można zapewnić opcję delegowania lub nie zapewniać jej. Przypisując to uprawnienie:

 • z opcją delegowania, użytkownikowi posiadającemu uprawnienia do zarządzania innymi użytkownikami, umożliwia się użytkownikowi przydzielanie tego uprawnienia przy dodawaniu lub aktualizowaniu innych użytkowników.
 • bez opcji delegowania, użytkownikowi posiadającemu uprawnienia do zarządzania innymi użytkownikami, umożliwia się użytkownikowi wykonywanie wymienionych niżej czynności, nie może on jednak przydzielać tego uprawnienia przy dodawaniu lub aktualizowaniu innych użytkowników.
Updated: