Skip to main content

קליענט רעכענוּנג פֿוּן רעכט װעגן שטײַער צוּגרייטער (Consumer Bill of Rights Regarding Tax Preparers)


באַצאָלט שטײַער צוּריקקערן צוּגרייטער אוּן פֿאַרלײכטערער דאַרפֿן פֿאָלגן עטלעכע פֿאָדערוּנגען לױט ניו יאָרק שטאַט געזעץ. דערװײַל מערסט שטײַער צוּריקקערן צוּגרייטער אוּן פֿאַרלײכטערער שפּילן לױט די געזעץ אוּן באַהאַנדלען זײערע קליענטן מיט יושר, עס זײַנען דאָ עטלעכע װאָס ניט.

דעם שטײַער דעפּאַרטמענט קאָנסוּמער רעכענוּנג פֿוּן רעכט װעגן שטײַער צוּגרייטער באַשרײַבט אײַערע רעכט אוּן האָט װיכטיקע אינפֿאָרמאַציע װעגן װי אַזױ זיך באַשיצן װען דינגען אַ שטײַער צוּריקקערן צוּגרייטער אָדער פֿאַרלײכטער.

שטײַער צוּריקקערן צוּגרייטער אוּן פֿאַרלײכטערער דאַרפֿן:

באַקרעפֿטיקט אײַער שטײַער צוּריקקערן צוּגרייטער אָדער פֿאַרלײכטער דאָקוּמענטן

עטלעכע שטײַער צוּריקקערן צוּגרייטער אוּן פֿאַרלײכטערער דאַרפֿן זיך פֿאַרשרײַבן יעדער יאָר מיט דעם שטײַער דעפּאַרטמענט אוּן שיקן קאָפּיעס פֿוּן זײערע גיייק צערטיפֿיקאַטן פֿוּן פֿאַרשרײַבוּנג.

כּדי צוּ באַשטעטיקן אײַער שטײַער צוּריקקערן צוּגרייטער אָדער פֿאַרלײכטער דאָקוּמענטן, זע באַקרעפֿטיקט אײַער שטײַער צוּריקקערן צוּגרײטער אָדער פֿאַרלײכטער.

קענט אײַער צוריקצאָלן ברירות

אױב איר באַצאָלן שטײַער צוּגרײטוּנג אָפּצאָלן פֿוּן אײַער צוריקצאָלן, אײַער שטײַער צוּריקקערן צוּגרייטער אָדער פֿאַרלײכטער מעג אײַך צוּשטעלן אײנע פֿוּן די פֿאָלגנדיקע צוריקצאָלן ברירות:

  • צוריקצאָלן פֿאָרױסזען פֿאַרבאָרגן (RAL), װאָס איז אַ הױך-אינטערעס פֿאַרבאָרגן, אױך באַקאַנט אַז אַ פֿריערדיק צוריקצאָלן; אָדער
  • צוריקצאָלן פֿאָרױסזען טשעק (RAC), װאָס איז אַ באַנק פּראָדוּקט װאָס דערלױבט שטײַער צוּגרײטוּנג אוּן אַנדערע אױטאָריזירטע אָפּצאָלן צוּ זײַן אַראָפּגערעכענט פֿוּן אײַער צוריקצאָלן, אױך  באַקאַנט אַז אַ צוריקצאָלן טראַנספֿער.

אײַער שטײַער צוּריקקערן צוּגרייטער אָדעער פֿאַרלײכטער  דאַרף אײַך געבן אַ שריפֿטלעך אַרױסזאָג פֿוּן קײן אָפּצאָלן אוּן אינטערעס אָפּצאָלוּנגען.

שטײַער צוּריקקערן צוּגרייטער אוּן פֿאַרלײכטערער קענען ניט אײַך פֿאָדערן צוּ ניצן די פּראָדוּקטן. איר האָבן דעם רעכט צוּ האָבן אײַער שטײַער צוריקצאָלן געשיקט גלײַך אין אײַער באַנק אַקאַוּנט.

פֿאָרלײגן אַ באַקלאָג

אױב אײַער שטײַער צוּגרייטער אויספֿאָלגט ניט  מיט די פֿאָדערוּנגען איִן דעם קליענט קליענט רעכענוּנג פֿוּן רעכט װעגן שטײַער צוּגרייטער, איר קענען פֿאָרלײגן אַ באַקלאָג אָנלײַן.

פֿאָרלײגן אַ באַקלאָג (FILE A COMPLAINT)

רעסורסן

Image of Consumer Bill of Rights Regarding Tax Preparers
קאָנסוּמער רעכענוּנג פֿוּן רעכט װעגן שטײַער צוּגרייטער
Updated: