Skip to main content

Dostęp

Stan Nowy Jork jest zobowiązany do zapewnienia równych warunków dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z polityką stanu zapewniamy racjonalne usprawnienia we wszystkich działaniach, programach i usługach. Polityka ta oparta jest na federalnej ustawie o niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act), Title II, oraz na ustawie o prawach człowieka stanu Nowy Jork.

Odpowiednie udogodnienia mają zastosowanie do:

  • fizycznego dostępu do placówek rządowych, udziału w programach i wydarzeniach;
  • zmian w polityce niezbędnych do zapewnienia wszystkim osobom niepełnosprawnym możliwości uczestniczenia i korzystania ze wszystkich państwowych programów i usług; 
  • zapewnienia niezbędnych pomocniczych środków i usług w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi.

Wnioski o odpowiednie udogodnienia należy składać za pośrednictwem naszego pełnomocnika ds. odpowiednich udogodnień (Designee for Reasonable Accommodation)Uwaga: Nasz pełnomocnik nie może udzielać pomocy w kwestiach dotyczących podatków. Pomoc w kwestiach dotyczących podatków można uzyskać pod adresem Kontakt z nami (Contact us).

Dostęp przez stronę internetową

Osoby niepełnosprawne, które nie mogą uzyskać dostępu do informacji na naszej stronie, mogą skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. odpowiednich udogodnień (Designee for Reasonable Accommodation)

Więcej informacji na temat usług i technologii dostępnych na naszej stronie dla osób z upośledzeniem słuchu i mowy można znaleźć w części Pomoc dla osób niesłyszących, niedosłyszących lub z zaburzeniami mowy (Assistance for those who are deaf, hard of hearing, or who have speech disabilities.).

Ogólna pomoc w zakresie:

Materiały

Updated: