Skip to main content

ניט היטער עלטערן פֿאַרדינט הכנסה קרעדיט


אידענטיפֿיקאַציע נוּמערן

איר דאַרפֿט האָבן אַ קוּראַנט סאָשאַל סעקוּריטי נוּמער פֿאַר אײַך אוּן יעדער אײנער פֿוּן אײַערע קװאַליפֿיצירט קינדער בײַ דעם טערמין דאַטע פֿוּן צוּריקקערן (אַרײַנגענוּמען פֿאַרלענגערוּנגען).

װער איז פּאַסיק?

איר מעג זײַן באַרעכטיקט צוּ פֿאָדערן דעם צוריקצאָלנדיק קרעדיט אױב איר:

 • האָט ניט געפֿאָדערט דעם ניו יאָרק שטאַט פֿאַרדינט הכנסה קרעדיט (EIC),
 • זײַט געװען אַ פֿוּל-יאָר ניו יאָרק שטאַט אײַנװױנער,
 • זײַט געװען לפּחות 18 יאָר אַלט,
 • זײַט דעם עלטערער פֿוּן אַ קינד (אָדער קינדער) װאָס האָבן ניט געלעבט מיט אײַך אוּן געװען יוּנגער װי 18 יאָר אַלט,
 • האָט אַ װירקלעך באַפֿעל פֿאַר לפּחות אַ האַלבן פֿוּן שטײַער יאָר װאָס פֿאָדערט איר מאַכט קינד אָנהאַלט צאָלוּנגען צוּ באַצאָלן דוּרך אַ ניו יאָרק שטאַט אָנהאַלט זאַמלוּנג יוּניט, (SCU) אוּן
 • האָט באַצאָלט לפּחות די געריכט-געפֿאָדערט סכום פֿוּן קינד אָנהאַלט במשך דעם שטײַער יאָר.

װיפֿל איז דעם קרעדיט?

איר מעג פֿאָדערן פּרעכטיק פֿוּן:

 • 20% פֿוּן פֿעדעראַל EIC װאָס אַיר האָט געקענט פֿאָדערן (באַזירט אױף אײַער NY צוּנױפֿגערעכנט FAGI אוּן צוּנױפֿגערעכנט פֿאַרדינט הכנסה) אױב דעם ניט היטער קינד האָט באַגעגנט די קװאַליפֿיצירן קינד דעפֿיניציע. עס צוּנױפֿגערעכענען אַז אױב איר װאָלט געהאַט אײן קװאַליפֿיצירן קינד אָן דעם בענעפֿיט פֿוּן דעם געלענק צוּריקקערן פֿאַזע-אױס סכום (אַפֿילוּ אױב איר האָט געהאַט אַ פֿאָרפֿאָלקן פֿאָרלײגן געלענק צוּריקקערן); אָדער
 • 2.5 מאָל דעם פֿעדעראַל EIC װאָס אַיר האָט געקענט פֿאָדערן (באַזירט אױף אײַער NY צוּנױפֿגערעכנט FAGI אוּן צוּנױפֿגערעכנט פֿאַרדינט הכנסה) אױב איר האָט באַגעגנט די ראָױדיקײט פֿאָדערוּנגען, צוּנױפֿגערעכנט אַז אױב איר האָט ניט געהאַט קװאַליפֿיצירן קינדער. אױב דעם קרעדיט אַריבערגײט אײַער שטײַער ליאַביליטי, אַיר קענט באַקוּמען אַ צוריקצאָלן אָן אינטערעס.

באַקרעפֿטיקוּנג פֿאַר קרעדיט:

איר דאַרפֿט ניט באַקרעפֿטיקן ראָױדיקײט כּדי צוּ פֿאָדערן דעם קרעדיט. דעם ניו יאָרק שטאַט פֿוּן דערװײַליקע אוּן דיסאַביליטי הילף אױטאָמאַטיש באַקרעפֿטיקט אַז איר:

 • זײַט דעם עלטערער פֿוּן אַ מינערווערטיק קינד װאָס לעבט ניט מיט אײַך.
 • האָט אַ קינד אָנהאַלט באַפֿעל צוּ באַצאָלן דוּרך אַ ניו יאָרק שטאַט SCU; אוּן
 • זײַט גיייק אין אײַער צאָלוּנגען אַז געפֿאָדערט בײַ דעם געריכט באַפֿעל.

װײַטערדיק אינפֿאָרמאַציע

זע Form IT-209פֿאָדערוּנג פֿאַר ניט היטער עלטערער ניו יאָרק שטאַט פֿאַרדינט הכנסה, אוּן זײַן   אינסטרוּקציעס.

Updated: