Skip to main content

Ulga z tytułu zarobionych dochodów rodzica nieutrzymującego dziecka


Numery identyfikacyjne

Należy posiadać ważny numer Social Security dla siebie i każdego z kwalifikujących się dzieci przed terminem złożenia zeznania (w tym przedłużenia).

Kto jest uprawniony? 

O ulgę mogą ubiegać się osoby, które

 • nie wystąpiły o New York State earned income credit (EIC) [ulgę z tytułu zarobionych dochodów dla osób zarabiających w stanie Nowy Jork, EIC],
 • były pełnoletnimi mieszkańcami stanu Nowy Jork,
 • miały ukończone 18 lat,
 • które są rodzicem dziecka (lub dzieci), które nie zamieszkiwały z tą osobą i nie ukończyły 18 roku życia,
 • posiadają nakaz obowiązujący przez co najmniej połowę roku podatkowego, który zobowiązuje do płacenia alimentów na rzecz dziecka za pośrednictwem jednostki zajmującej się ściąganiem alimentów w stanie Nowy Jork (New York State Support Collection Unit, SCU) oraz
 • zapłaciły w roku podatkowym co najmniej zasądzoną przez sąd kwotę alimentów na dziecko.

Jaka jest wysokość ulgi?

Można ubiegać się o ulgę w kwocie wyższej spośród:

 • 20% federalnego EIC, o który można ubiegać się (na podstawie ponownie obliczonego przez NY FAGI i ponownie obliczonego dochodu), jeśli dziecko nie pozostające na utrzymaniu spełniałoby definicję dziecka kwalifikującego się. Należy obliczyć jak w przypadku posiadania jednego kwalifikującego się dziecka, bez możliwości skorzystania z kwoty progowej w przypadku wspólnego rozliczenia (nawet w przypadku wspólnego rozliczenia małżeńskiego); lub
 • 2,5-krotność federalnego EIC, o który można się ubiegać (na podstawie ponownie obliczonego FAGI i ponownie obliczonego dochodu uzyskanego w NY), jeśli spełni się wymagania kwalifikacyjne, obliczone tak, jakby nie miało się kwalifikujących się dzieci. Jeśli kredyt przekracza wysokość zobowiązania podatkowego, można uzyskać zwrot bez odsetek.

Weryfikacja na potrzeby uzyskania ulgi:

Aby ubiegać się o kredyt, nie trzeba sprawdzać uprawnień. Biuro Pomocy Tymczasowej i Niepełnosprawności stanu Nowy Jork (New York State Office of Temporary and Disability Assistance) automatycznie weryfikuje, czy:

 • osoba wnioskująca jest rodzicem nieletniego dziecka, które z nim/nią nie mieszka;
 • osoba wnioskująca posiada nakaz alimentacyjny na dziecko płatny przez SCU stanu Nowy (New York State SCU); i
 • osoba wnioskująca na bieżąco uiszcz płatności wynikające z nakazu sądowego.

Informacje dodatkowe

PatrzForm IT-209 (formularz IT-2009), Claim for Noncustodial Parent New York State Earned Income Credit (Wniosek o przyznanie rodzicowi niebędącemu opiekunem prawnym ulgi w dochodach stanu Nowy Jork),oraz instructions (instrukcje).

Updated: