Skip to main content

Aby dokonać płatności

Dziękujemy za zainteresowanie dokonaniem płatności. Podatki wspierają usługi i programy, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku.

Przewiń w dół, aby wyświetlić opcje płatności, opcje rozwiązywania problemów, odpowiedzi i nie tylko.

Aby otrzymywać w przyszłości rachunki z Departamentu Podatkowego online, najlepszym sposobem jest create an Online Services account (utworzenie konta usług online) i  request electronic communications (wybór opcji komunikacji elektronicznej) dla Rachunków i powiadomień.

trzy ułożone na sobie karty kredytowe lub debetowe

Opcje płatności

dłoń trzymająca banknot

Zapłać saldo rachunku lub powiadomienia

W przypadku otrzymania rachunku lub powiadomienia i konieczności zapłaty, istnieją następujące opcje: można skorzystać ze swojego konta usług online, aby zapłacić bezpośrednio z konta bankowego bezpłatnie lub skorzystać z karty kredytowej lub debetowej za opłatą.

Nie posiadasz konta usług online? Zapłać bezpośrednio z konta bankowego korzystając z Quick Pay (tylko dla osób fizycznych).

Biurko z monitorem komputera z napisem: Do wykonania Złożyć bezpłatne rozliczenia podatkowe Wyznaczyć pobranie płatności z tytułu rozliczenia podatkowego w Usługach online

Zapłać należny podatek dochodowy przy składaniu rozliczenia

Zapłać podatek dochodowy korzystając z usług online, niezależnie od sposobu złożenia rozliczenia podatkowego. Można zapłacić od razu lub wyznaczyć płatność na dowolny dzień do daty wymagalności.

Podatnicy wnioskujący o extension of time to file (przedłużenie terminu złożenia rozliczenia), którzy mają do zapłacenia podatek dochodowy, powinni w wymaganym terminie make your extension payment (wnieść opłatę za przedłużenie).

ręka trzymająca tablet z wybraną opcją płatności: Chcę zapłacić podatek szacunkowy

Zapłać zaliczkę na podatek dochodowy

Można wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy korzystając z konta usług online dla osób fizycznych lub powierników. Płatność można zrealizować bezpośrednio z konta bankowego lub skorzystać z karty kredytowej za opłatą.

Aby wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy spółki, zob. Partnership information (Informacje dotyczące spółek).

Monitor komputera z wyświetlonym menu Usługi i wybraną opcją Zapłać należność naliczoną w ramach trwającego audytu

Zapłać należność naliczoną na podstawie audytu

Przed otrzymaniem rachunku można dokonać płatności naliczenia dokonanego na podstawie audytu za pośrednictwem z konta usług online.

W przypadku otrzymania rachunku (naliczenia) na podstawie audytu, nie należy korzystać z tej usługi online. Zob. Pay a bill or notice (Zapłać saldo rachunku lub powiadomienia).

Rozwiązanie i odpowiedź Opcje

Umowa spłaty ratalnej (IPA)

Osoby, które nie są w stanie spłacić całości należności podatkowych, mogą złożyć wniosek o zawarcie umowy spłaty ratalnej. Kwalifikujący się podatnicy będą dokonywać comiesięcznych wpłat na poczet nieuregulowanego salda podatkowego.

Złóż wniosek o zawarcie umowy spłaty ratalnej

Wnieś sprzeciw w stosunku do powiadomienia lub rachunku

Jeżeli podatnik nie zgadza się z otrzymanym powiadomieniem lub rachunkiem, może odpowiedzieć online podając wyjaśnienie i dołączając stosowną dokumentację.

Odpowiedz online

Dowiedz się o sposobach spłaty zadłużenia

Masz do zapłacenia zaległy rachunek? Dowiedz się więcej o sposobach spłaty zaległego salda, czynnościach egzekucyjnych, które możemy podjąć w celu odzyskania zaległych należności oraz swoich prawach jako podatnika.

Spłać zadłużenie

Updated: