Skip to main content

Umowa spłaty ratalnej (IPA)

Jeżeli podatnik nie jest w stanie uregulować w całości swoich należności podatkowych, może kwalifikować się do zawarcia umowy spłaty ratalnej (IPA). Umowa ta umożliwi dokonywanie comiesięcznych wpłat na poczet nieuregulowanego salda podatkowego.

Najszybszym i najprostszym sposobem na złożenie wniosku o spłatę ratalną będzie zrobienie tego koncie Online Services (usług online). Za pośrednictwem tego konta można złożyć wniosek o ratalną spłatę należności w wysokości do 20 000 USD, uwzględniającą maksymalnie 36 wyznaczonych miesięcznych rat.

Prosimy zauważyć, że przez cały okres trwania umowy spłaty ratalnej będą naliczane kary i odsetki od niespłaconego salda.  Jeżeli nie zostanie spłacona całość salda zobowiązań podatkowych lub podatnik nie będzie przestrzegać warunków umowy ratalnej, możemy podjąć w stosunku do podatnika collection action (postępowanie windykacyjne).

Departament Podatkowy Stanu Nowy Jork i IRS to dwa odrębne organy podatkowe. IRS administruje podatkiem od dochodów federalnych, a w sprawach dotyczących federalnego podatku dochodowego należy skontaktować się bezpośrednio z tym urzędem.  Aby uregulować wszelkie zaległości wobec IRS, należy:

  • skorzystać ze strony internetowej IRS www.irs.gov lub
  • skontaktować się z IRS telefonicznie pod numerem 1-800-829-1040.
Updated: