Skip to main content

Złóż rozliczenie podatkowe z Free File

Dobra wiadomość!

Nawiązaliśmy współpracę z Free File Alliance, aby zaoferować podatnikom więcej opcji elektronicznego składania rozliczeń podatkowych z federalnego podatku dochodowego oraz podatku dochodowego w stanie Nowy Jork--bezpłatnie, pod warunkiem spełnienia wymogów kwalifikacyjnych.

Czy kwalifikuję się do skorzystania z Free File?

Podatnicy mogą kwalifikować się do złożenia rozliczenia podatkowego korzystając z oprogramowania Free File jednego z wymienionych niżej dostawców, jeżeli zgłaszają skorygowany federalny dochód brutto (AGI) w wysokości $73,000 lub poniżej.

Podatnicy, którzy nie kwalifikują się do bezpłatnego korzystania z oprogramowanie Free File, mogą skorzystać z innych dostępnych opcji! Zob. Other e-file options (Inne opcje składania rozliczeń elektronicznych) aby dowiedzieć się więcej.

Ważne! Limity dochodów podane dla każdego sprzedawcy odnoszą się do federalnego skorygowanego dochodu brutto. Federalny skorygowany dochód brutto (AGI) jest definiowany jako dochód brutto minus korekty dochodu. Dochód brutto obejmuje pensje, dywidendy, zyski kapitałowe, dochody z działalności gospodarczej, wypłaty emerytalne, a także inne dochody. Aby uzyskać więcej informacji, należy wejść na stronę IRS pod adresem Definition of Adjusted Gross Income (Definicja skorygowanego dochodu brutto).

Świadectwa dotyczące Free File [serwisu umożliwiającego bezpłatne przygotowanie zeznania podatkowego]

Oto co prawdziwi nowojorczycy mają do powiedzenia o Free File.

Moja mama od lat używa darmowego oprogramowania do przygotowania swojego zeznania podatkowego. W tym roku pokazała mi jak to zrobić i było to proste. Musiałam tylko wprowadzić informacje z moich formularzy W-2 i 1099-T.

- Aaliyah J., Queens, NY

Mój dochód to emerytura i dochód z ZUS, więc znalazłam rozwiązanie, które umożliwiło mi zrobienie tego samodzielnie. Skorzystałam z darmowego oprogramowania na stronie Urzędu Skarbowego i złożenie zeznania było łatwe.

- Lorraine K., Orange County, NY

Przez lata płaciłem komuś innemu za przygotowanie mojego zeznania podatkowego. Następnie skorzystałem z Free File. Teraz wyrzucam sobie, że nie zrobiłem tego wcześniej. Zaoszczędzę 300 dolarów rocznie.

- Owen D., Albany, NY

Przygotuj się!

Wszystkie informacje dotyczące wyboru odpowiedniego oprogramowania i sporządzenia rozliczenia podatkowego dostępne są w części Przygotuj się do elektronicznego złożenia rocznego rozliczenia podatkowego. Dodatkowe narzędzia oraz informacje dotyczące składania rozliczeń podatkowych można uzyskać w Centrum zasobów z zakresu rozliczeń podatkowych.

Przed wyborem produktu należy zweryfikować kryteria kwalifikacji każdego dostawcy oprogramowania.

Przed skorzystaniem z oprogramowania Free File prosimy uważnie zapoznać się z kryteriami kwalifikacji każdego dostawcy oprogramowania. Bezpłatne oprogramowanie może zawierać wyłącznie podstawowe rozliczenia, niezawierające opcji rozliczenia dochodu z własnej działalności gospodarczej, zysków lub strat kapitałowych lub dochodu z wynajmu. Jeżeli podatnik nie spełnia kryteriów kwalifikacji do skorzystania z bezpłatnych rozliczeń wybranego dostawcy oprogramowania, dostawca może obciążyć go stosowną opłatą.

Należy pamiętać, że niezależnie od wyboru odpowiedniej dla podatnika opcji, elektroniczne składnie rozliczeń jest najszybsze, najłatwiejsze i najbezpieczniejsze.

Uwaga: jeżeli opcja Free File, z której podatnik korzystał w ubiegłym roku, nie figuruje już na liście lub podatnik już nie kwalifikuje do skorzystania z niej, można złożyć rozliczenie elektroniczne korzystając z jednej z innych opcji, aby jednak skorzystać z nowego oprogramowania, należy stworzyć konto użytkownika. Prosimy pamiętać, aby mieć przy sobie ubiegłoroczne rozliczenie podatkowe, zawierające informacje niezbędne do elektronicznego rozliczenia podatkowego.

Nie masz pewności, czy powinieneś się rozliczyć?

Zob. Do I need to file an income tax return? (Czy muszę rozliczyć się z podatku dochodowego?), aby uzyskać więcej informacji.

OnLine taxes logo with arrow in the shape of a circle

Korzystanie z tego oprogramowania jest bezpłatne dla podatników, którzy:

  • zgłaszają skorygowany federalny dochód brutto (AGI) w wysokości od $11 100 do $73 000 lub
  • zgłaszają skorygowany federalny dochód brutto (AGI) w wysokości $73 000 lub poniżej oraz odbywają aktywną służbę wojskową (dotyczy to również rezerwistów i członków Gwardii Narodowej).

Dostęp do strony OLT Free File należy uzyskać z tej strony, w przeciwnym wypadku może zostać naliczona opłata. (W przypadku obciążenia opłatą, należy przerwać i bezpośrednio skontaktować się z dostawcą).

TaxSlayer logo

Korzystanie z tego oprogramowania jest bezpłatne dla osób, które:

  • są w wieku 57 lat lub poniżej i zgłaszają skorygowany federalny dochód brutto (AGI) w wysokości $60 000 lub poniżej; lub
  • zgłaszają skorygowany federalny dochód brutto (AGI) w wysokości $73 000 lub poniżej oraz odbywają aktywną służbę wojskową (dotyczy to również rezerwistów i członków Gwardii Narodowej).

Dostęp do strony internetowej TaxSlayer należy uzyskać z tej strony, w przeciwnym wypadku może zostać naliczona opłata. (W przypadku obciążenia opłatą, należy przerwać i bezpośrednio skontaktować się z dostawcą).

TaxHawk logo

Korzystanie z tego oprogramowania jest bezpłatne dla podatników, którzy:

  • zgłaszają skorygowany federalny dochód brutto (AGI) w wysokości $41 000 lub poniżej; lub
  • zgłaszają skorygowany federalny dochód brutto (AGI) w wysokości $73 000 lub poniżej oraz odbywają aktywną służbę wojskową (dotyczy to również rezerwistów i członków Gwardii Narodowej).

Dostęp do strony internetowej FreeTaxUSA należy uzyskać z tej strony, w przeciwnym wypadku może zostać naliczona opłata. (W przypadku obciążenia opłatą, należy przerwać i bezpośrednio skontaktować się z dostawcą).

Free File software logo

person sitting at table with laptop

Przygotuj się!

Wszystkie informacje dotyczące wyboru odpowiedniego oprogramowania i sporządzenia rozliczenia podatkowego dostępne są w części Przygotuj się do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego.

Updated: