Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Frè anplis pou kominikasyon san fil

Plis enfòmasyon

Ou se yon vandè kominikasyon san fil pre-pye si w ap vann sèvis kominikasyon san fil pre-peye an detay.

Vandè sèvis kominikasyon san fil pre-peye gen ladan yo:

  • telefòn mobil oswa telefòn ki tou chaje ak yon kantite dola oswa kantite minit, ak
  • telefòn mobil ou ka rechaje oswa kat telefòn mobil ki gen minit anplis.

Nenpòt kat telefòn pre-peye yon moun ka itilize sou yon telefòn mobil li pou rele moun oswa pou resevwa apèl, se yon sèvis kominikasyon san fil pre-peye. Pa egzanp, ou ka bezwen peye yon frè anplis pou kat ou ka itilize pou rele moun long distans oswa entènasyonal sou telefòn fiks oswa telefòn mobil.

Ou se yon founisè sèvis kominikasyon san fil yo peye apre si ou:

  • se yon boutik k ap vann oswa revann;
  • bay sèvis kominikasyon san fil pou kliyan regilyèman oswa selon yon kontra; epi
  • gen youn oswa plis kliyan kominikasyon san fil nan Eta New York.

Sèvis kominikasyon san fil gen ladan sèvis mobil komèsyal ki ofri sèvis an tan reyèl, sèvis de (2) direksyon vwa oswa done, ki entèkonekte ak rezo telefòn piblik oswa ki sinon bay aksè nan sèvis kominikasyon ijan.

Pou resevwa imèl ak dènye nouvèl lè yo, enskri nan lis imèl Wireless Communications Surcharges la.

ENSKRI

Updated: