Skip to main content

Role pracowników korzystających z kont firmowych

Główny Administrator Biznesowy

Główni Administratorzy Biznesowi (Business Master Administrators - BMA) muszą być partnerami, właścicielami lub członkami zarządu firmy. Administratorzy BMA mają dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Wydział Podatkowy za pośrednictwem konta firmowego i mogą dodawać do konta innych pracowników.

Administratorzy BMA mają dostęp do Podsumowania Głównego Administratora i mogą dodawać lub usuwać administratorów BMA z konta firmowego. Uwaga: Do jednego konta firmowego można przypisać maksymalnie dwóch administratorów BMA.

Administratorzy BMA mają dostęp do Podsumowania Użytkownika i mogą:

  • dodać pracownika jako Użytkownika do konta firmowego,
  • aktualizować uprawnienia administracyjne użytkownika,
  • aktualizować usługi, do których Użytkownik może mieć dostęp w imieniu firmy,
  • resetować hasło użytkownika,
  • aktualizować adres e-mail i numer telefonu Użytkownika,
  • usunąć Użytkowników z konta, oraz
  • usunąć konto firmowe.

Administratorzy BMA mają dostęp do Podsumowania Specjalisty Podatkowego i mogą zarządzać specjalistami podatkowymi, którzy są upoważnieni do dostępu i otrzymywania poufnych informacji podatkowych oraz przeprowadzania transakcji w imieniu firmy. Patrz Zarządzaj uprawnieniami specjalistów podatkowych w Usługach Online, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Użytkownik

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do przypisanych usług w imieniu firmy.

Użytkownicy mogą otrzymać dostęp do zarządzania innymi użytkownikami lub profesjonalistami podatkowymi. Patrz Uprawnienia administracyjne do kont firmowych, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników, których można utworzyć na koncie firmowym.

Updated: