Skip to main content

Otorizasyon administratif pou kont Biznis


Ou ka pèsonalize otorizasyon yo pou nenpòt anplwaye ou ajoute sou kont Sèvis sou Entènèt Biznis ou an.

Jesyon Itilizatè yo

Si ou deziyen yon anplwaye kòm Itilizatè, ou ka bay yo pèmisyon pou yo jere lòt Itilizatè yo. Itilizatè ki gen pèmisyon pou jere lòt Itilizatè sou kont Biznis ou a ka:

 • gen aksè ak Rezime Itilizatè,
 • ajoute nouvo Itilizatè,
 • repwograme modpas Itilizatè yo,
 • mete ajou adrès imèl ak nimewo telefòn Itilizatè yo,
 • modifye aksè lòt Itilizatè sou kont ou an, ak
 • siprime lòt Itilizatè sou kont ou an.

Lè w bay yon Itilizatè pèmisyon sa a, ou ka fè sa avèk oswa san delegasyon. Si w bay pèmisyon sa a:

 • avèk delegasyon, lè sa a, Itilizatè a ka bay pèmisyon sa a lè l ap ajoute oswa mete ajou lòt Itilizatè yo.
 • san delegasyon, lè sa a, Itilizatè a ka fè aksyon ki endike anwo yo, men li pa ka bay pèmisyon sa a lè l ap ajoute oswa mete ajou lòt Itilizatè yo.

Jesyon taks pwofesyonèl

Itilizatè ki gen pèmisyon pou jere taks pwofesyonèl yo sou kont Biznis ou a ka:

 • gen aksè ak Rezime Taks Pwofesyonèl,
 • otorize pwofesyonèl taks yo gen aksè ak resevwa enfòmasyon konfidansyèl taks ak fè tranzaksyon sou non biznis ou a,
 • mete ajou yon otorizasyon taks pwofesyonèl ki egziste deja, epi
 • revoke aksè yon pwofesyonèl taks pou l pa rantre nan enfòmasyon taks biznis ou a.

Lè w bay yon Itilizatè pèmisyon sa a, ou ka fè sa avèk oswa san delegasyon. Si w bay pèmisyon sa a:

 • avèk delegasyon ak Itilizatè a gen pèmisyon pou jere lòt Itilizatè yo, apre sa Itilizatè a ka bay pèmisyon sa a lè l ap ajoute oswa mete ajou lòt Itilizatè yo.
 • san delegasyon ak Itilizatè a gen pèmisyon pou jere lòt Itilizatè yo, apre sa Itilizatè a ka fè aksyon ki endike anwo yo, men li pa ka bay pèmisyon sa a lè l ap ajoute oswa mete ajou lòt Itilizatè yo.

 

Updated: