Skip to main content

Zarejestruj się do otrzymywania edukacyjnej ulgi podatkowej w programach Basic oraz Enhanced STAR

Uwaga: Czy zastanawiasz się, dlaczego w zeszłym roku został Ci przyznany zwrot podatku od nieruchomości ze stanu Nowy Jork, a w tym roku tak się nie stało?

Możesz mieć na myśli czeki na ulgę podatkową dla właścicieli domów (HTRC), które wystawiliśmy w 2022 roku.

HTRC był jednorazowym programem tylko na rok 2022; nie otrzymasz czeku HTRC za rok 2023 lub inne lata. Program STAR jest niezależny od HTRC, a świadczenia STAR są przyznawane w formie:

 • zwolnienie STAR, które oznacza obniżenie rachunku za podatek edukacyjny; lub
 • kredyt STAR, który jest wypłacany czekiem lub bezpośrednim przelewem na konto.

Będziesz nadal otrzymywać kredyt STAR lub zwolnienie STAR, pod warunkiem, że się kwalifikujesz. Chcesz dowiedzieć się więcej o programie STAR? Odwiedź naszą stronę  często zadawane pytania.

Każdego roku program STAR pomaga właścicielom domów zaoszczędzić setki dolarów. Rejestracja do otrzymywania ulgi podatkowej STAR jest jednorazowa, a Departament Podatków co roku wypłaci spełniającym kryteria kwalifikacji osobom kwotę ulgi podatkowej STAR. Więcej informacji na temat programu STAR można uzyskać w Centrum zasobów STAR.

Osoby, które powinny zarejestrować się do otrzymywania ulgi podatkowej STAR to:

 • nowi właściciele nieruchomości
 • osoby już otrzymujące ulgę STAR, które pragną zmienić rodzaj otrzymywanej ulgi
 • właściciele domów z prefabrykatów, którzy otrzymali pismo z poleceniem rejestracji do otrzymywania ulgi podatkowej STAR, aby zapewnić kontynuację korzystania ze świadczenia STAR (Formularz RP-425-RMM) lub
 • aktualni właściciele domów, którzy nie otrzymują zwolnienia ani ulgi podatkowej STAR
 • osoby starsze, które mogą kwalifikować się do otrzymania ulgi Enhanced
  STAR. (Uwaga: osoby, które otrzymują już ulgę STAR nie muszą się ponownie rejestrować. Otrzymają one automatycznie ulgę Enhanced STAR, pod warunkiem spełniania wymogów kwalifikacyjnych).

Należy zaktualizować rejestrację w przypadku:

 • otrzymania pisma z powiadomieniem o konieczności zaktualizowania rejestracji (np. formularz RP-425-RDM) lub
 • zmiany tytułu własności nieruchomości w wyniku zawarcia małżeństwa, rozwodu, zrzeczenia się prawa do współwłasności, zawarcia umowy współdzierżawy, stworzenia funduszu powierniczego, zawarcia umowy dożywotniego użytkowania bądź zmiany imienia/nazwiska.

Uwaga: po wybraniu Zacznij (Get Started) poniżej, aplikacja wyświetli informację, aby wybrać opcję:

 • zmiany ze zwolnienia STAR na ulgę podatkową STAR
 • aktualizacji swojej rejestracji lub
 • zarejestrowania się po raz pierwszy do otrzymywania ulgi podatkowej STAR.

Kiedy należy się zarejestrować?

Do otrzymywania ulgi podatkowej STAR należy zarejestrować się jak tylko nabyta nieruchomość stanie się głównym miejscem zamieszkania nabywcy.

Osoby przechodzące na ulgę podatkową STAR ze zwolnienia od podatku STAR powinny zapoznać się z treścią dokumentu Termin przejścia na ulgę podatkową STAR ze zwolnienia od podatku STAR.

Kiedy otrzymam ulgę podatkową STAR?

Prosimy skorzystać z Terminarza dostawy czeku STAR, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące wypłat ulg cSTAR dla danego rejonu.

Zarejestrowałeś się już do otrzymywania ulgi podatkowej STAR?

Nie trzeba się ponownie rejestrować, chyba że nastąpiła zmiana w odniesieniu do struktury własności nieruchomości (powyżej lista podatników, którzy powinni zaktualizować swoją rejestrację). Dane podatników będą co roku weryfikowane, a kwalifikujące się osoby otrzymają ulgę STAR automatycznie. Płatność można otrzymać pocztą w formie czeku lub w postaci bezpośredniego przelewu na konto (STAR Credit Direct Deposit).

Czy do otrzymania ulgi Enhanced STAR wymagana jest odrębna rejestracja?

Nie. Po zarejestrowaniu się, kwalifikujące się osoby otrzymają automatycznie ulgę Enhanced STAR. (Zob. kryteria kwalifikacji programu STAR).

Przed przystąpieniem do rejestracji

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować poniższe informacje. Jeżeli wymagane informacje nie zostaną podane, wprowadzonych już danych nie będzie można zapisać, aby zakończyć rejestrację w późniejszym terminie.

Uwaga: osoba rejestrująca się zostanie poproszona o podanie Klucza nieruchomości, ale nie jest on wymagany do zakończenia rejestracji.

 • imiona i nazwiska oraz numer ubezpieczania socjalnego wszystkich właścicieli nieruchomości i ich współmałżonków (może być wymagane kilkakrotne podanie tych informacji dla udokumentowania związków pomiędzy właścicielami)
 • nazwa okręgu szkolnego, w którym znajduje się główne miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości 
 • przybliżona data zakupu nieruchomości przez właścicieli oraz imiona i nazwiska sprzedających (te informacje nie są wymagane, ale pomogą nam podczas rejestracji)
 • najnowszy rachunek za podatek edukacyjny, jeżeli aktualni właściciele otrzymali go (obejrzyj przykłady)
 • adresy wszelkich innych posiadanych w innym stanie nieruchomości 
 • nazwa funduszu powierniczego, jeżeli dotyczy 
 • rozliczenia podatkowe z podatku federalnego lub stanowego za 2021 r. od wszystkich właścicieli.

Jeżeli od właściciela nieruchomości nie wymagano rozliczenia się podatku dochodowego za 2021 r., potrzebne będą następujące dodatkowe informacje w odniesieniu do wszystkich właścicieli nieruchomości:

 • całkowita kwota wynagrodzenia, zarobków i napiwków
 • podlegające opodatkowaniu kwoty odsetek i dywidend
 • zasiłek dla bezrobotnych
 • całkowita kwota świadczeń emerytalnych i rent dożywotnich
 • świadczenia z ubezpieczenia socjalnego
 • pozostałe dochody.

Gotowe?

ZACZNIJ

Po zarejestrowaniu się

 1. Wydrukuj kopię potwierdzenia.
 2. Zanotuj numer potwierdzenia. Będzie on potrzebny w celu weryfikacji w przypadku późniejszego kontaktu z nami. Jeżeli osoba rejestrująca się podała adres e-mail, prześlemy e-mail z numerem potwierdzenia.

Kwalifikującym się osobom zostanie wypłacona kwota ulgi STAR przed terminem płatności podatku edukacyjnego. Aby ustalić, czy ulga podatkowa STAR zostanie przyznana za bieżący czy też za następny rok, należy zapoznać się z treścią dokumentu Termin przejścia na ulgę podatkową STAR ze zwolnienia od podatku STAR.

Rachunki depozytowe do obsługi kredytu hipotecznego: jeżeli podatek edukacyjny opłacany jest z rachunku depozytowego do obsługi kredytu hipotecznego, należy skontaktować się z kredytodawcą lub jego agentem, aby poinformować o przejściu ze zwolnienia z podatku STAR na ulgę podatkową STAR.

W kolejnych latach

W kolejnych latach nie trzeba ponownie się rejestrować, chyba że nastąpiła zmiana w odniesieniu do struktury własności nieruchomości. Po zarejestrowaniu się do otrzymywania ulgi podatkowej STAR, każdego roku będziemy automatycznie weryfikować złożony wniosek, aby ustalić, czy wnioskodawca nadal spełnia kryteria kwalifikacji do otrzymywania ulgi podatkowej Basic lub Enhanced STAR. Kwalifikującym się osobom wypłacimy ulgę w odpowiedniej wysokości.

W przypadku otrzymania od nas pisma

Jeżeli do zakończenia rejestracji potrzebne będą dodatkowe informacje lub posiadane przez nas dane wykażą, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych do otrzymania ulgi, otrzyma od nas stosowne pismo. Pismo będzie zawierało wyjaśnienie tego, w jaki sposób należy dostarczyć wymaganych informacji i w jaki sposób zakwestionować naszą decyzję.

Zasoby

Para przed domem z napisem „sprzedane”.

Profesjonaliści z branży nieruchomości: Zapraszamy do pobrania ulotki dla nowych właścicieli domów!

Pośredników w obrocie nieruchomościami i prawników, którzy kupują nowe domy, zachęcamy do przekazania klientom tej jednostronicowej ulotki, którą można wydrukować: Zarejestruj się, aby uzyskać ulgę podatkową STAR (School Tax Relief).

Updated: